Sp-Fondbolag är Finlands bästa aktiekapitalförvaltare - Petteri Vaarnanen avslöjar hemligheten bakom framgången

Sp-Fondbolag fick en betydande erkänsla när det ansedda fondundersökningsbolaget Morningstar belönade bolaget som Finlands bästa aktiekapitalförvaltare 13.3.2018.

Säästöpankin brändikuva
Petteri Vaarnanen som leder fondbolaget upplever att vinsten i kategorin bästa aktiekapitalförvaltare var mitt i prick.

”Vi är mycket glada över belöningen. Här belönades inte bara en fond, utan hela vårt portföljförvaltarteams långsiktiga arbete och vision”, säger Vaarnanen.

I kategorin bästa aktiekapitalförvaltare avgörs vinnaren på basis av fondernas fem års riskjusterade avkastning. Men vad är hemligheten bakom framgången för Sparbankens fonder?

1. Eget analysarbete vs. utnyttja jämförelseindex 


“En av våra viktigaste styrkor är tålmodigt analysarbete, som inte för mycket baserar sig på att utnyttja jämförelseindexen. Vi gör våra egna analyser så bra att vi vågar hålla diversifieringen så liten som möjligt. På det sättet får vi fonder som ger bättre avkastning”, summerar Vaarnanen.

2. Djup förståelse av målföretagen


En framgångsrik fond bildas av en djup förståelse av de företag som utgör föremålet för placeringarna och inte av att följa index. Man måste kunna identifiera de företag som klarar också dåliga tider. Lättare sagt än gjort. Enligt Vaarnanen kräver en välgjord analys mycket tålamod och aktivitet som alla fondhus inte klarar av:

”Man måste ha en tät kontakt med företagets ledning så att man förstår företagets själsliv. I Sp-Fondbolag är vi inte ute efter ständig trading och maximering av omsättningshastigheten utan vi satsar på att lära oss känna målföretaget ur alla vinklar.”

Ett nära samarbete med företagen passar Sp-Fondbolags sätt att verka eftersom bolaget som en del av Sparbanksgruppen utgår det från en människonära och okonstlad bankverksamhet. Samma syn har man velat införa också i placeringsverksamheten genom att förbinda sig till att känna placeringsobjekten så bra som möjligt.

3. Portföljförvaltaren skyddar mot risker och befrämjar etiska beslut


Olika passiva, dvs. utan aktiv portföljförvaltning, placeringsformer har under de senaste åren blivit populärare, men alltid berättar man enligt Vaarnanen inte hela sanningen om dem. Många konsumenter vet till exempel inte att man i placeringar enligt index inte just har råd att fatta etiska beslut. Däremot kan kunden via en fond som förvaltas av en portföljförvaltare genom sitt sparbeslut stöda till exempel förnybar energi och undvika oetiska företag. 

Den globala osäkerheten som ökat de senaste åren har också märkts av i finansieringsbranschen. Också de kommande åren väntas medföra ytterligare utmaningar även för placeringsmarknaden. Här är en portföljförvaltare som behärskar riskerna en god partner som minimerar riskerna för sina kunder genom att aktivt bedöma situationen och vid behov göra korrigeringsrörelser.  

”Risken med fonder som nästan helt följer index är att där finns med relativt många skuldsatta företag. Vi har strävat efter att bilda fonder där andelen skuldsatta företag inte är så stor. Det ger stabilitet också under osäkra tider”, konstaterar Vaarnanen.

4. Små företag har stor potential


Sparbankens vilja att betjäna små, stigande företag syns också i Sp-Fondbolags sätt att välja sina placeringsobjekt.

“Som fondhus är vi en relativt liten aktör och som en sådan har vi utvecklat en god syn särskilt på mindre företag och deras möjligheter att vara framgångsrika”, säger Vaarnanen 

“Vi blir inspirerade av att placerarna vill ha mera av sina pengar och sitt liv. Om det finns något ställe där vi kan hjälpa med vår syn är det just här”, summerar Vaarnanen.

Vaarnanens tre tips hur man känner igen en bra fond:

 

  1. Se på placeringspolicyn: är målen tydligt beskrivna? Fonden måste ha en klar fokus. Den kan inte vara allt samtidigt.
  2. Kontrollera hur fonden har klarat sig över en längre tid. Som en mätare på framgång ska man ha minst fem års avkastning i förhållande till jämförelseindexet och jämförelsegruppens genomsnittliga avkastning. 
  3. Försäkra dig om att du använder ett känt och erfaret kapitalförvaltningshus. Då vet du att din partner är en tillförlitlig aktör och driver långtidsspararens sak.

 

Är du intresserad av att placera i fonder? Ta kontakt så kommer vi överens om ett möte med dig och en av våra placeringsexperter.Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu