Sparbanksgruppen köper aktier i bolag som tillhör Sparbanksgruppen och ägs av Oma Sparbank

Sparbank

Sparbanksgruppen och Oma Sparbank Abp har i dag avtalat om villkoren för en affär genom vilken Oma Sparbank säljer alla sina aktier i Nooa Sparbank Ab, Sb-Livförsäkring Ab, Sp-Fondbolag Ab, Sparbankernas Holding Ab och Sparbankernas Centralbank Finland Abp till Sparbanksgruppen. Affären måste ännu godkännas av tillsynsmyndigheterna. 

”Ett förtydligande av ägandet gör det möjligt att i ännu högre grad förverkliga Sparbanksgruppens strategi. Vi satsar på kapitalförvaltningstjänster och på tillväxt även i huvudstadsregionen”, berättar Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Parterna har bekräftat att de vill upprätthålla och utveckla produktföretagens distributionssamarbete även i framtiden.

”Jag är glad över att vi kan fortsätta med ett tätt samarbete i fråga om såväl distributionen av Sb-Livförsäkrings och Sp-Fondbolags produkter som Sparbankernas Centralbanks betalningslösningar”, säger Närhinen.

 

Mer information: 

Tomi Närhinen, 
Sparbanksgruppen, verkställande direktör
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu