Sparbanksgruppens ansvarsrapport 2021 har publicerats

År 2021 utarbetade vi en färdplan för ansvar för den kommande fyraårsperioden och inledde arbetet för att utarbeta ett ansvarsprogram. Vi vill integrera ansvar i allt vi gör. Läs mer om Sparbanksgruppens riktlinjer för ansvar i Ansvarsrapporten 2021.

Sparbankens varumärkesbild.

Ansvar finns i kärnan av vår värdegrund som baserar sig på sparbanksideologin, det är en del av vår 200-åriga historia och vår strategi. Vårt existensberättigande är att vara en ansvarsfull föregångare för finländarnas ekonomiska välstånd och välfärd samt möjliggöra ett bättre liv för våra kunder med hjälp av vår expertis.

En av våra viktigaste prioriteringar när det gäller ansvar år 2021 var att utveckla kundupplevelsen, digitala lösningar och våra tjänster, att leda distansarbete, arbeta som ett team, förbereda oss för EU:s reglering av hållbar finansiering och utveckla vår rapportering samt datainsamling gällande ansvar. Då coronapandemin fortsatte år 2021 betonades särskilt vår självstyrande arbetsgemenskap, förmågan att betjäna kunder via flera kanaler och utvecklas tillsammans utifrån deras behov.

”År 2021 var en tid för aktiv utveckling i fråga om vår ansvarsfullhet. Ansvar är en konkurrensfaktor som påverkar anseendet och en framgångsrik affärsverksamhet. Det är också en satsning på framtidens funktionsförmåga. Som ett led i vår ansvarsrapportering utredde vi våra intressentgruppers förväntningar på ansvar i vår verksamhet ingående. Vårt mål är att svara mot våra intressentgruppers förväntningar på ansvar, fortsätta utveckla dialogen med våra intressentgrupper och integrera ansvaret i vår affärsverksamhet”, säger Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Läs Sparbanksgruppens Ansvarsrapport 2021.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu