Bekräftelsen av kortbetalningar som görs på nätet förändras

Förfarandet för att bekräfta kortbetalningar på nätet förändras 22.6.2021. Om du ännu inte använder appen Sparbanken Identifiering, är det en bra idé att ladda ned den på telefonen nu och börja använda den.

Vad förändras?

Kortinnehavaren ser den största förändringen i form av nya vyer som visas när personen går från webbutiken vidare till förfarandet för att bekräfta kortbetalningen. Den första vyn är lika för alla oberoende av om de använder appen Sparbanken Identifiering eller nyckelkodskortet för att bekräfta betalningen. Vyn har Sparbankens välbekanta turkosa färg och du ser belopp och mottagare ännu tydligare än tidigare. I den här vyn väljer du också identifieringsmetoden – Sparbanken Identifiering eller Nyckelkodskortet.

Alternativet Sparbanken Identifiering

Identifieringsappen är den absolut snabbaste och enklaste metoden att bekräfta kortbetalningar. Det tar endast ett ögonblick att utföra bekräftelsen.

Om du väljer Sparbanken Identifiering som identifieringsmetod, har vyerna en likadan visuell framtoning som den första vyn. Först ber appen att du anger användarkoden för dina bankkoder. Den följande vyn styr dig att öppna appen Sparbanken Identifiering och att bekräfta korttransaktionen. Du kan utföra bekräftelsen bl.a. med biometrik (ansiktsidentifiering, fingeravtryck). Efter att bekräftelsen gjorts kan du återvända till webbutiken.

Alternativet Nyckelkodskortet

Om kortinnehavaren bekräftar kortbetalningar med nyckelkodskortet, förändras endast den första vyn då personen går från nätbutiken till bekräftelsen. Vid kortbetalningar på nätet krävs utöver nyckelkodskortet en tilläggsbekräftelse per sms.

Observera att bekräftelse med nyckelkodskortet kan förhindras för iOS-användare efter 22.6.2021 om kortköpet gjorts i serviceleverantörens applikation, dvs. i en så kallad app.

Vi rekommenderar starkt våra kunder att börja använda appen Sparbanken Identifiering så att kortbetalningar på nätet kan bekräftas i alla situationer.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu