Förberedelse inför cyberhot

Att säkerställa funktionssäkerheten i våra datasystem utgör grunden för säkerheten och tillförlitligheten i Sparbankernas banktjänster, så inom Sparbanksgruppen har vi därför investerat i detta under en längre tid.

I Finland är bankerna i allmänhet väl förberedda för olika krissituationer och övar regelbundet. Även under normala omständigheter är banker regelbundet föremål för olika typer av cyberattacker, så motståndskraften hos systemen har testats och deras kapacitet har förbättrats på basis av fynden. Dessutom övar och testar företagen samt myndigheter inom finansbranschen regelbundet sin beredskap mot cyberhot och utvecklar sina system konstant på basis av fynden.

Personligen kan alla förbereda sig inför krissituationer. Det rekommenderas generellt att det finns mat, vatten och läkemedel för tre dagars behov. Alla bör reservera lite kontanter hemma, men större mängder kontanter är säkrare på banken. För kris- och nödsituationer är det värt att överväga att ta i bruk till exempel ett mobilcertifikat utöver bankkoder.

Mer information om cybersäkerhet inom Finansbranschen finns på Finansbranschen rf:s webbplats:

Läget gällande cybersäkerheten är stabil – finansbolagen har förberett sig länge - Finansbranschen (på finska)

Bankrådgivning i en betongbunker – banktjänsterna fungerar i Ukraina, även Finland är beredd för krissituationer – Finansbranschen (på finska)

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu