Företagarnas ekonomiska utsikter – man söker vinst även från andra håll än enbart den egna verksamheten

Henna Mikkonen.

Finlands ekonomi har påverkats mindre negativ av coronakrisen, restriktionerna till följd av detta och konsumenternas ändrade beteende än många andra länder. Dock är det ett faktum att det ekonomiska läget är svårt. Coronakrisen har även slagit hårt mot många företagares vardag. Enligt en företagargallup som Företagarna i Finland har låtit utföra är 65 procent av sm-företagarna anser att coronakrisen har orsakat problem för affärsverksamheten. 

”Corona har påverkat företag inom olika affärsområden på mycket olika sätt. När man ser på produktionen inom olika affärsområden är servicesektorn den mest utsatta – detta är också ett område med många små företag och egenföretagare. I affärsområdets bakgrund gömmer sig även många olika slags situationer. Turistbranschen och evenemangsarrangörerna har lidit mest, däremot har it-tjänster eller kommunikation som helhet klarat sig bra. Omsättningen har inte minskat lika mycket inom byggande och industri som inom servicesektorn. Vissa företag inom handeln har till och med dragit nytta av hur coronakrisen har inverkat på människornas konsumtionsvanor. Det faktum att människorna har stannat hemma har haft en positiv inverkan på järnhandlarna och matbutikerna. Sett från gräsrotsnivå finns det många olika företagaröden inom de olika affärsområdena”, säger Sparbankens chefsekonom Henna Mikkonen

Företagarnas ekonomiska utmaningar syns även i företagarnas privatekonomi. Enligt Statistikcentralens enkät konsumenternas förtroende ligger företagarnas uppfattning om situationen för den egna ekonomin till följd av coronaläget under genomsnittet för alla som svarade och har stannat där fram till den senaste tillgängliga statistiken. 

Även Sparbankens sparbarometer visar, att en del företagare nu lever i ekonomiskt kärva tider. 46 procent av företagarna har upplevt sömnlösa nätter på grund av penningfrågor (mot 40 % av alla som svarade). Företagarna har även oftare än hela befolkningen tagit lån för att betala obligatoriska utgifter och andra lån (26 % mot 17 %). 

Det ser redan ljusare ut vid horisonten 

Till följd av coronakrisen har även de internationella satsningarna på att uppfinna ett vaccin och läkemedel varit större än någonsin tidigare. Vi börjar även se resultat. Flera läkemedelsföretag har redan meddelat att utvecklandet av ett vaccin är på slutrakan och informationen om skyddsnivån för de vaccin som nu utvecklas har överstigit förväntningarna. Det kommer naturligtvis att ta tid innan en betydande del av befolkningen har vaccinerats, men vi kan redan se att läget kommer att lätta. 

”De närmaste månaderna är ännu ekonomiskt utmanande, särskilt när antalet smittade i Finland under de senaste veckorna har ökat och nya restriktioner har införts. Vi får alltså ännu kämpa några månader framöver, men vi kan redan se en skymt av bättre tider vid horisonten”, tror Mikkonen.

Företagarnas framtidstro syns även i Sparbarometern. Enligt den tror 50 procent av de företagare som svarade på att verksamheten och ekonomin i deras företag kommer att utvecklas i en positivare riktning under de följande två åren. 

Företagarna är målinriktade och planerar mer långsiktigt 

Företagarens liv är ofta fullt av överraskningar och hanteringen av den egna ekonomin kräver ett annorlunda grepp än när det kommer till regelbundet lönearbete. 

”Som tur är gör många företagare redan så! Vår Sparbarometer avslöjade att företagarna sköter sin ekonomi på ett sätt som andra skulle kunna ta lärdom av. Företagare gör upp mer långsiktiga ekonomiska planer, 64 procent av företagarna har gjort upp planer för över 10 år framöver, medan i genomsnitt 55 procent av den övriga befolkningen har gjort detta. Detta återspeglas även på företagarnas placeringar: de har klart mer än genomsnittet placeringsobjekt med högre avkastning på sina insättningskonton (t.ex. fonder, börsaktier, placeringsbostäder), vilket även i det långa loppet gör det möjligt att bli rik – utöver den egna affärsverksamheten söker man alltså även efter vinst på annat håll. Detta är ett smart sätt att fördela riskerna. Företagare fattar även i sitt liv, mer än genomsnittet, aktiva beslut för att nå sina mål (80 % mot 65 %)”, sammanfattar Mikkonen.

Mitt bland utmaningarna utvecklas även nytt

I den företagargallup som Företagarna i Finland har låtit utföra kan man även se en betydande punkt. Enligt den utvecklar 35 procent av sm-företagarna för närvarande en ny affärs verksamhet. Även om behovet av att förnya sig för många företagarna kanske är tvunget är det också en utmärkt möjlighet. Kriser är alltid läge för möjligheter och en så stor chock som corona kan ge upphov till något helt nytt som i framtiden leder till utvidgad affärsverksamhet. 

”Och även om det egna företaget inte skulle klara av coronakrisen är det inte jordens undergång, även om avståendet naturligtvis väcker många negativa känslor. Efter en konkurs kan man dra ett streck över det förflutna och gå vidare som klokare och med mer erfarenhet. Med tanke på nationalekonomin är det bra att företagsbeståndet förnyas till att motsvara konsumenternas ändrade behov, även om detta kräver anpassningsförmåga av företagarna och ibland även att de måste ge upp den affärsverksamhet de brinner för”, säger Mikkonen. 

Hur kan du på ett förnuftigt sätt placera ditt företags extra tillgångar? Hitta placeringslösningar som har anpassats enligt ditt företags vilja att ta risker och den förväntade avkastningen. Hos oss får du också individuell kapitalförvaltning av dina medel. Läs mer om våra tjänster och kontakta oss

Företagare, vill du ha tips om hur du kan effektivisera ekonomin i ditt företag? Beställ en intensivkurs för företagare. 

Texten har publicerats i Kauppalehti Studio (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu