Fortfarande finns det vissa som vill måla upp motsatsförhållanden

Många av oss har säkert sett eller hört snabblåneföretagens och låneförmedlarnas reklam där de traditionella bankerna utmålas som gammalmodiga, långsamma och stela. Reklamen målar upp bilden av en gråhårig bankdirektör som ställer besvärliga frågor till kunderna och av hur krångligt det är att ansöka om ett lån, för att inte tala om att få det beviljat. Som lösning på detta erbjuder reklamen snabba och enkla lån som löser konsumentens ekonomiska problem. I verkligheten går det emellertid ofta så att konsumenten får problem på grund av snabblån med höga räntor.

Vi inom Sparbanksgruppen är en part i det motsatsförhållande som snabblåneföretagen bygger upp, eftersom vi talar mycket om vikten av att spara och ansvarsfullhet är en av de värderingar som styr Sparbanksgruppens verksamhet. Dessutom är vi en gammal bank, eftersom vi har varit verksamma i Finland i 200 år.

Trots vår höga ålder är vi inte långsamma eller stela, eftersom också vi beviljar konsumtionskrediter utan säkerhet genom snabba och effektiva processer. Det här beror naturligtvis på att även Sparbankens kunder upplever livssituationer där de snabbt behöver lån där man inte behöver pantsätta bostaden. Å andra sidan innebär detta ur kundens synvinkel också att lånets ränta är högre än för krediter med säkerhet.

Sparbanken konsumtionskredit utan säkerhet kan för närvarande sökas via nätbanken och på våra kontor. Under vintern kommer produkten också att bli möjlig att söka via mobilbanken, vilket gör det ännu enklare att söka. I bästa fall kan lånet betalas till kundens konto några minuter efter att ansökan lämnats in.

Snabbt, enkelt och ansvarsfullt

Vi tycker att det är bra att snabblåneföretagen i sin reklam tydligt har distanserat sig från de traditionella bankerna, eftersom vi vill skilja oss från dem som kreditgivare. Skillnaden handlar dock inte om hur snabbt eller enkelt krediten beviljas, utan om ansvar.

Ansvarsfullhet i fråga om konsumtionskrediter handlar för oss om att vi inte beviljar alltför stora krediter i förhållande till kundens ekonomiska situation. Ur en överskuldsatt kunds synvinkel är beslutet om att inte beviljas kredit bättre än ett positivt beslut. Dessutom håller vi oss till sanningen och till god marknadsföringssed när vi marknadsför våra konsumtionskrediter. I snabblåneföretagens reklam nedvärderas ofta betydelsen av skuldsättning, eller så påstås det att den kredit som marknadsförs är billigare än andra krediter. Ibland ser man också reklam för snabblån där man målar upp en bild av att lånet ger frihet eller framgång.

När en kund ansöker om en konsumtionskredit hos sin huvudsakliga bank och får avslag, kan hen bli förargad och i stället vända sig till ett snabblåneföretag, som med större sannolikhet beviljar en kredit med hög ränta. Det i sin tur leder ofta till skuldproblem, vilket naturligtvis inte är i kundens eller bankens intresse. Efter en avslagen låneansökan är det bra om kunden kontaktar sin bank för att diskutera sin ekonomi. Om det är fråga om Sparbanken kan jag lova att du inte kommer att mötas av reklamens gammalmodiga bankdirektör med besvärliga frågor.

 

Manu Kauppila är Sparbanksgruppens direktör med ansvar för kort och för Sparbankens konsumtionskrediter utan säkerhet. Han är en ivrig bänkidrottare och långdistanslöpare.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu