Markus Lauri blir affärsverksamhetsdirektör för Sparbanksgruppens privatkundsverksamhet

Markus Lauri, EM, har utsetts till affärsverksamhetsdirektör för privatkundsverksamheten fr.o.m. 1.6.2020. Han rapporterar till Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör Karri Alameri.

Markus Lauri kommer till denna tjänst från Lundo Sparbank, där han har ansvarat för bankens privatkundsverksamhet, kapitalförvaltning, juridiska tjänster och kreditadministration. Tidigare i sin karriär har Lauri arbetat vid Danske Bank bl.a. som direktör för expertcentret och försäljningsdirektör samt i Andelsbanksgruppen i olika försäljningsuppgifter och uppgifter inom försäljningsledning.

”Markus Lauris kompetens gällande bankverksamhet och förståelse av kundens behov samt de lokala sparbankernas verksamhetsmiljö kompletterar bra Sparbanksgruppens strategi. Jag är glad att vi får en stark och i Sparbanksgruppen erkänd expert till stöd för hela gruppen”, säger Karri Alameri.

”Jag är ivrig att få börja främja Sparbanksgruppens privatkundsverksamhet och gruppstrategi i samarbete med bankerna och Sparbankscentralens experter. Sparbankernas långa historia, kundnöjdhet, lokala anknytning och sakkunniga medarbetare skapar en utmärkt grund för framtida utveckling”, berättar Markus Lauri.
 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...