Entreprenör, visst har du redan nätfaktureringen i bruk? Lagen ändrar i april.

Den nya lagen om nätfakturering som träder i kraft i april ger företag rättighet att på begäran få fakturor som nätfakturor.

Sparbankens varumärkesbild.

Från och med april 2020 har företag rätt att få en elektronisk faktura från ett annat företag på begäran, dvs som en nätfaktura. Den nya lagen kräver att företagskunder har en nätfaktureringstjänst i bruk. 

Lagen gäller dock inte privatpersoner, och kräver därmed inte större förändringar av företag inom konsumenthandel. Inte heller företag som har en årlig omsättning under 10 000 euro kommer beröras av den nya lagstiftningen. 

Ikraftträdandet av EU:s nätfaktureringslag har som syfte att i ökad utsträckning styra företag mot elektronisk fakturering inom EU området och därmed effektivisera, och skapa ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det är också avsett att underlätta gränsöverskridande handel. 

Per e-post skickad PDF-faktura räcker inte

Det är värt att notera att en PDF-faktura som skickas via e-post inte uppfyller definitionen av en elektronisk faktura. Den elektroniska fakturan måste utarbetas och tas emot i strukturerad form och måste uppfylla den europeiska standarden för elektronisk fakturering EN 16931. Lagen kräver därför att företag använder de senaste standardiserade elektroniska fakturaformaten.

Icke-överensstämmande elektroniska fakturor kan därför avvisas av parterna.

Sparbanken stöder Finvoice 3.0-nätfaktureringsformatet. När du tar i bruk nätfaktureringstjänsten via Sparbanken, så levererar vi din faktura till företagets och konsumentens e-fakturering adress.

Från och med den 1.4.2020 tar finska staten bara emot e-fakturor. Om ett företag inte kan leverera nätfakturor till sina kunder kan indrivning av kundfordringar vara svårt eller försenas. Lagen kräver att företag använder de senaste standardiserade nätfakturaformaten.

Mer information om lagen hittas på Finlex.

Du hittar också mera information on nätfakturering på Sparbankens hemsidor. Om du vill ha hjälp med övergången till e-fakturering, boka en tid med oss eller lämna en kontaktförfrågan.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...