Sparbanken gjorde det igen – kundnöjdheten är på topp hos bankerna

Resultaten är såväl på privatkund- som affärskundsidan verkligen positiva.

Sparbankens varumärkesbild.

Sparbanken var igen framgångsrik i EPSI Ratings årliga bank- och finansbranschens kundundersökning. I undersökningen mäter man bland annat kundnöjdhet samt lojalitet som faktorer som påverkar i deras bakgrund. 

Sparbanken har återigen visat, att den har nöjda kunder. Banken har nämligen har varit i topptrion sedan 2016. Finlands äldsta bankgrupps uppgift är att främja finländarnas ekonomiska välfärd och sparsamhet lokalt och nära kunden. Grunduppgiften har förblivit den samma i nästan 200 år.

Sparbanken är närvarande där kunderna också är 

– Vi är närvarande där kunderna också är. Till exempel nätmöten och en ny mobilapplikation möjliggör den bästa möjliga personliga tjänsteupplevelsen oberoende av kanal. Reformerna är en väsentlig del av vårt mål att erbjuda våra kunder marknadens bästa helhet av personliga och digitala tjänster”, berättar Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör Kai Koskela

Förra året var Sparbanken för första gången med i undersökningen som görs för privatkunder. Då var resultatet en silverplats och den hade man i år också, även om förstaplatsen var precis runt hörnet.

Sparbankens privatkunder har varit särskilt nöjda med sin bank, och således är det en av de få, vars kundnöjdhet inte har sjunkit på privatsidan i år. Sparbankens affärsverksamhetsdirektör för privatkunderna Kari Suutari berättar, att man i Sparbanken har satsat starkt på företagare och företagskunder. 

Sparbanken gör gott 

Sparbankerna vill stödja lokala gemenskaper. Om det berättar exempelvis det, att en del av Sparbankernas resultat delas tillbaka ut till lokalsamhället bland annat genom kampanjen Hyviä tekoja

Sparbanksgruppens årliga Hyviä tekoja-kampanjen koncentrerar sig på att stödja lokala objekt runt om i Finland. 

Dessutom, att Sparbankerna har förbundit sig att stödja lokala gemenskaper, beaktar man också ansvarsfullhet i Sparbanken. Ansvarsfullhet visar sig exempelvis i placering. Sparbanken Miljö-fonden är den ansvarsfulla placerarens val. Fondens placeringsobjekt koncentrerar sig på bekämpning av klimatförändring och miljöinnovationer. Du kan läsa mer om det här

Vill du bli kund i nöjda kunders bank? Det är lätt att byta till Sparbanken. Ta kontakt med oss eller lämna kontaktbegäran

Sammanfattning av Banken och placering 2019-undersökningen

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...