Sparbanken, GOS Yritysrahoitus och Tesi samarbetar: lån på 10 miljoner från pilotfond till små och medelstora företag

Sparbanken, GOS Yritysrahoitus Oy och Finlands Industriinvestering Ab (Tesi) grundar en ny fond som är specialiserad på finansiering av små och medelstora företag. Fonden utökar i synnerhet små företags finansieringsmöjligheter genom att erbjuda finansiering på villkor för främmande kapital för små och medelstora företag med positivt kassaflöde.

GOS Yritysrahoitus Oy har grundat skuldfonden GOS Private Debt I Ky, som erbjuder finansiering på villkor för främmande kapital primärt till små och medelstora företag med positivt kassaflöde. Sparbanken stöder finländska små och medelstora företags tillväxt och utveckling genom en placering i fonden GOS Private Debt I. De övriga placerarna i fonden, som har ett kapital på 10 miljoner euro, är statens kapitalplaceringsbolag Finlands Industriinvestering Ab (Tesi) samt GOS Yritysrahoitus Oy, som ansvarar för grundandet av fonden.

Fonden GOS Private Debt I inleder sin verksamhet i juni 2020. Pilotfonden utökar i synnerhet små företags finansieringsmöjligheter exempelvis vid en företagsaffär, ett generationsskifte eller en investering. I sin verksamhet använder sig fonden av en analys- och prognosmodell för riskhantering som utvecklats av GOS, genom vilken även små företag kan analyseras kostnadseffektivt.

”Den nya fonden kompletterar på ett utmärkt sätt Sparbankernas utbud av företagsfinansiering genom att erbjuda ännu bättre möjligheter till finansiering av små och medelstora företag som återhämtar sig från coronakrisen”, säger Kari Suutari, ansvarig direktör för företagskunder inom Sparbanksgruppen, och fortsätter:

”Och det är särskilt fint att Sparbankerna fick Tesi som placeringspartner. För dem är ju en skuldfond som är specialiserad på små och medelstora företag också en ny landvinning.”

Samarbete mellan finansiärer för att stödja småföretag

GOS Private Debt I-fondens verksamhet bygger på en kombination av toppkompetens och en vilja att stödja finländska småföretag genom lånefinansiering till ett rimligt pris. Fonden kommer huvudsakligen att vara en delfinansiär och en möjliggörare av projekt i situationer där en bank är den huvudsakliga finansiären.

”Vi förändrar företagsfinansieringens fundament. Snabba och högklassiga processer minskar företagsfinansieringens risker och transaktionskostnader. Vi på GOS är väldigt glada över att i samarbete med Sparbanken och Tesi kunna lansera en produkt som möjliggör användning av mer avancerade finansieringsstrukturer även inom små och medelstora företag”, säger Aki Tusa från GOS Consulting.

Dagens föränderliga verksamhetsmiljö och snabba utveckling av affärsmodeller kräver också innovativitet i fråga om finansiering samt samspel mellan olika finansieringsformer och finansiärer.

”Vi såg att GOS:s avancerade analys- och prognosmodell hade potential i utvecklingen av lånefinansieringen för små och medelstora företag, och anslöt oss gärna som placerare för att möjliggöra pilotfonden. Vi tror att ett avancerat analysarbete kan lätta på lånefinansieringsverksamhetens resursintensitet och påskynda finansieringsbeslut, samtidigt som man bevarar en högklassig riskhantering”, säger Tesis placeringschef Petteri Laakso.

 

Mer information:

Kari Suutari
Sparbanksgruppen, affärsdirektör/företagskunder,
044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi

Aki Tusa
GOS Consulting Oy, partner
050 53 89682, aki.tusa@gos.fi

Petteri Laakso
Finlands Industriinvestering Ab, placeringschef
050 463 9313, petteri.laakso@tesi.fi

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker runtom i Finland samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring. Nästan 10 procent av alla små företag i Finland är kunder hos Sparbanken.

GOS Consulting Oy är ett expertföretag inom ekonomiförvaltning och finansiering som grundades 2015 och växer snabbt. Finansieringstjänsterna inom GOS består av finansieringsarrangemang och rådgivning, företagsundersökningar och analyser samt finansiering på villkor för främmande kapital för små och medelstora företag. Till ekonomiförvaltningstjänsterna hör bokförings-, rapporterings-, controller- och CFO-tjänster.

Tesi (Finlands Industriinvestering Ab) är ett statligt kapitalplaceringsbolag, som vill föra Finland till främsta linjen inom förnybar ekonomisk tillväxt genom att placera i fonder och direkt i företag. Vi placerar hållbart och ansvarsfullt och skapat tillsammans nya framgångsrika aktörer. De kapitalplaceringar som vi förvaltar uppgår till 1,3 miljarder euro. Ambition i ägandet och framgången – www.tesi.fi | @TesiFII

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu