Sparbanksgruppen fördjupar med Fundu Platform Oy sitt samarbete inom lånebaserad gräsrotsfinansiering

Sparbanksgruppen och Fundu, som förmedlar lånebaserad gräsrotsfinansiering, intensifierar sitt samarbete med ett riksomfattande samarbetsavtal. Syftet med det bredare samarbetet är att ge företagskunderna i alla Sparbanker en kanal till lånebaserad gräsrotsfinansiering, och på det sättet öka företagens finansieringsalternativ.

Säästöpankki
”Med hjälp av samarbetet kan vi allt bättre svara mot företagens olika finansieringsbehov i hela Finland. På det sättet kan vi ge våra kunder en mera mångsidig service”, säger Sparbanksgruppens direktör med ansvar för företagskunder Kari Suutari.

”Vi vill för vår egen del hjälpa de finländska företagen att lyckas, fortsätter Suutari och betonar att gräsrotsfinansiering kombinerad med traditionell bankfinansiering är särskilt viktigt när ett företag är i ett utvecklingsskede.

”För oss erbjuder Sparbanksgruppen en viktig möjlighet att samarbeta med en riksomfattande lokalbanksgrupp som känner företagskundernas behov särskilt väl”, konstaterar Fundus verkställande direktör Lasse Vuola.

Fundu förutspår att de under nästa år kommer att förmedla finansiering till företag för ca 150 miljoner euro.

Fundu erbjuder en digital investeringsplattform där investerarna kan teckna enskilda företags lån. Fundus största enskilda ägare är LokalTapiola.

Om Fundu:

Fundu är ett kraftigt växande teknologibolag i finansieringsbranschen. Fundu förmedlar lånebaserad finansiering via sin investeringsplattform. Fundus mål är att vara Finlands största förmedlare av finansiering till små och medelstora företag i företagslån på under 500 000 euro senast år 2023. LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag äger 21 % av Fundu.

Ytterligare information lämnas av:

Kari Suutari
Direktör med ansvar för företagskunder
Sparbanksgruppen
kari.suutari@saastopankki.fi
telefon 044 207 1905

Lasse Vuola
verkställande direktör
Fundu Platform Oy
lasse.vuola@fundu.fi
telefon 044 515 1258
Skriven
Typ
Nyhet
...