Korta serviceavbrott i korttjänsterna söndag 7.2.2021

Serviceavbrott i korttjänsterna sön 7.2.2021 kl 07.00-08.00.
Vi utvecklar våra tjänster, och därför förekommer korta serviceavbrott i korttjänsterna söndagen den 7.2.2021 mellan kl. 7.00–8.00

Detta påverkar följande korttjänster:

  • Kortbetalningarna fungerar huvudsakligen normalt.
  • Kontantuttag eller insättningar med Debit- och Online Debit (Electron) -kort kan ha tillfälliga avbrott mellan kl. 07.00–07.45. På Credit-sidan fungerar uttag i Otto.-automater trots avbrottet.
  • Kortuppgifter visas inte i nät- och mobilbanken kl. 7.00–8.00.
  • Godkända höjningar av kreditgränsen för kort träder i kraft efter serviceavbrottet kl. 8.00.

Vi beklagar eventuella besvär som avbrottet orsakar.

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu