Programmet Vill förnya dig, som startar hösten 2019 stöder små arbetsgivarföretags förnyelse och livskraft

Förnyelse är ett livsvillkor för företag. För att klara sig i den allt hårdare konkurrensen måste företagarna hitta tid och energi till att ständigt utveckla och förnya sin affärsverksamhet. Det här kan ändå vara svårt för många småföretagare när alla resurser går till att driva den normala verksamheten. För att hjälpa småföretagare att förnya sig – och därmed bli framgångsrika – startar Sparbanken, LokalTapiola, Elo och Kasvun Roihu tillsammans programmet Vill förnya dig hösten 2019.

Programmet Vill förnya dig är riktat särskilt till små arbetsgivarföretag som känner ett behov att förnya sig. Programmets partner genomför under hösten och våren tiotals avgiftsfria evenemang på olika håll i landet, som ger småföretagare nya tankar, nätverk samt konkreta redskap för att förnya sig. De här workshopparna koncentrerar sig på centrala teman såsom företagarens välbefinnande, uppdatering av kompetensen, lönsamhet samt digitaliseringen.

Programmets huvudsamarbetspart Sparbanken har varit en del av det finländska samhället redan i nästan 200 år och sett hur viktigt det är för företagare att kunna förnya sig i en värld som förändras allt snabbare.

”Vi har sett ekonomiska omvälvningar, uppåt och neråt, och vi vet hur man kan klara sig i förändringar – och rentav blomstra. Vi har märkt att för att hänga med i förändringarna i världen är förmågan att förnya sig en särskilt viktig färdighet för företagen. Därför vill vi uppmuntra finländska företag att förnyas och vi hjälper dem också att göra det”, beskriver Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör med ansvar för företagskunder Kari Suutari.

Starkt team bakom programmet

Huvudsamarbetspart i programmet Vill förnya dig är Sparbanken och nationella partner försäkringsbolaget LokalTapiola och arbetspensionsbolaget ELO. Samarbetsparterna förenas av en stark mission att trygga de finländska företagens framgång och kontinuitet.

”Små och medelstora företag utgör ryggraden i Finlands välstånd. Många företagare möter ändå i allt större grad utmaningar i en föränderlig omvärld och vi stöter på de här situationerna dagligen tillsammans med våra kunder. Vi vill vara med och stöda de här företagen och företagarna i deras förnyelse av affärsverksamheten och förstärkandet av deras livskraft. Tillsammans med de bästa partnerna tror vi att vi kan ge de här företagen det stöd och den kraft som hjälper dem att föra sin verksamhet till en ny nivå,” beskriver Oona Paasolainen, ansvarig direktör för LokalTapiolas tjänsteutveckling.

Utöver huvudsamarbetsparten och de riksomfattande samarbetsparterna håller programmets koordinerare och genomförare Kasvun Roihu Oy på att samla en mångsidig grupp regionala samarbetsparter från såväl den offentliga som privata sidan. För att finansiera och genomföra programmet utmanas aktörer landet runt och bland partnerna kommer det också att finnas flera städer, bland annat Kuopio och Lahtis. Med en mångsidig och omfattande grupp partner som avser att programmet Vill förnyas ska bli ett riksomfattande fenomen som genuint har en verkan.

”I Finland finns det flera aktörer som har hjälpt små arbetsgivarföretag att utvecklas och förnyas. Vi har ändå kunnat se att kraften av ett nätverk behövs för att vi ska få en förändring till stånd. Därför har vi kring temat börjat samla ett riksomfattande nätverk av aktörer som är starka på sina egna områden. Endast tillsammans kan vi bygga ett fenomen,” berättar Susanne Forsberg som leder Kasvun Roihu Oy:s team för Vill förnya dig.

Gruppen av partner förstärks ytterligare under våren och sommaren och programmet kommer att lanseras officiellt i september 2019. Efter lanseringen börjar Kasvun Roihu och programmets partner marknadsföra programmet för småföretagare. De första evenemangsdagarna kommer att ordnas i november och de fortsätter långt in på våren 2020. 

 

Ytterligare information lämnas av

Kari Suutari, Sparbanken, kari.suutari@saastopankki.fi, tfn 044 207 1905
Susanne Forsberg, Kasvun Roihu Oy, susanne.forsberg@roihu.com, tfn 050 576 0851
Noora Niemi, LokalTapiola, noora.niemi@lahitapiola.fi, tfn 040 355 6054
Oona Paasolainen, LokalTapiola, oona.paasolainen@lahitapiola.fi, tfn 040 187 2201
Joni Tikkanen, Elo, joni.tikkanen@elo.fi, tfn 040 838 0822 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att vi ska vara kända för vårt mod, vår sakkunskap och vår passion för att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av lokala Sparbanker samt Sparbankscentralen. Vi erbjuder våra kunder utöver omfattande banktjänster också placerings-, bostadsbytesoch försäkringstjänster.

Kasvun Roihu Oy:s mission har sedan år 2014 varit att hjälpa finländska små och medelstora företag att växa och bli internationella. Roihu är grundande delägare i Finlands största sparrningsprogram för tillväxt, Kasvu Open och programmets operativa genomförare. Roihus internationaliseringsprogram Grow to Market hjälper finländska företag som riktar in sig på den amerikanska, kinesiska eller svenska marknaden. Delägare i Roihu är den nordiska saminvesteringstjänsten Innovestor.

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi har nästan 1,6 miljoner ägarkunder. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa. LokalTapiola håller på att förnya sig från ett traditionellt försäkringsbolag till ett Livstrygghetsbolag. Livstrygghet betyder en övergripande och förutseende tjänst för våra kunder inom hälsa, säkerhet och ekonomi.

Vi är Elo, ett finländskt arbetspensionsbolag. Vi ser till att våra kunder får den pension de förtjänar. Vi hjälper våra kundföretag att vara framgångsrika och svara mot utmaningarna i det föränderliga arbetslivet. Vi tror att en kunnig och motiverad personal är ett livsvillkor för varje organisation och en förutsättning för framgång. Av de finländska företagen har vart tredje och av företagarna över 40 procent valt Elo till sin arbetspensionspartner.

 

 

Vill förnya
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...