Var beredd att prata om ekonomi! Ekonomisprånget tar nästa år ekonomidebatterna till kaffebordet

Nästa år kommer ekonomi att vara ett populärt samtalsämne runt kaffebordet, eftersom intresset och förståelsen för den egna ekonomin, och särskilt sparande, har ökat.

Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör Karri Alameri ger en träffande beskrivning av coronaåret:

”Oro, men även suckar av lättnad.”

För några företag förverkligades inte de värsta farhågorna i år, för några kommer den utdragna coronapandemin att orsaka gråa hår ännu länge framöver. 

”Det som är gemensamt för alla är dock att vi även nästa år behöver goda nerver och en lugn inställning.” 

På sommaren hann många redan önska att det nya året skulle inledas utan pandemibekymmer, men sedan slog den andra vågen till. Alameri påminner om att det fortfarande finns skäl att undvika paniklösningar. 

”De företag och placerare som inte råkade i någon större panik på våren är de som bäst har klarat av år 2020”

Början av år 2021 visar hur året kommer att se ut med tanke på företagens framgång.

”Finland är ett exportdrivet land och därför beror mycket på hur till exempel Tysklands ekonomi utvecklas och på vilket sätt man där behöver finländarnas produktionsinsatser.” 

Digitalt betyder inte självbetjäning!

Digisprånget var stort på våren och nästa år kommer digitaliseringens betydelse att fortsätta öka. Alameri påpekar att digitalt ändå inte betyder att man kommer att avstå från kundbetjäning.

”Digitalt är inte samma som självbetjäning. Det är viktigt att man smidigt kan sköta sina ärenden via olika kanaler och ändå få personlig betjäning. Om man till exempel vill placera en stor summa pengar vill man kanske möta någon öga mot öga. När tilliten är bra värdesätter man därefter även möten över nätet.”

Det andra stora språnget i brytningstiden: Ekonomisprånget 

Vid sidan av digisprånget har det i Finland även skett ett ekonomisprång under coronaåret. 

”Det känns bra att särskilt unga i år har visat intresse för ekonomi och placerande. I Sparbanken är vår uppgift att dela med oss av detta glädjebudskap till så många som möjligt och påminna om att välståndet oftast börjar med att man sparar små summor. Vi vill på ett allmänt plan ta hand om allas ekonomiska välfärd, inte endast vad gäller dem som redan har hittat placerandet.” 

Placerarnas reaktioner på coronakrisen har varit mycket annorlunda än vad vi upplevde under finanskrisen 2008. 

”Då var reaktionen att snabbt få in pengarna på bankkontot. Nu har särskilt ungdomarnas intresse för sparande och placerande ökat under de senaste sex månaderna. Aktiviteten har även lett till handlingar och förståelsen för de grundläggande ekonomiska frågorna har ökat.” 

Alameri berömmer allmänt människornas öppnare ekonomidebatt under coronapandemin. 

”Traditionellt har företagen och människorna alltför länge varit ensamma och bett om hjälp först när de är absolut tvungna. Nu började både företagen och privatpersonerna diskutera i god tid och be om råd.”

Till följd av proaktiviteten har man tillsammans med bankerna kunnat fatta förutseende beslut. 

”Vare sig det är frågan om livförsäkringar, testamenten, förmånstagarförordnanden, planering av placerande eller sparande har hela miljön blivit positivare vad gäller att förbereda sig inför framtiden.”

Även i Sparbanken har vi lärt oss mycket om förutseende.

”På våren gjorde vi i praktiken vår verksamhet digital på bara ett dygn. Vi försöker hålla kontakt även på distans och det viktigaste av allt är att vår kundnöjdhet förblev verkligt bra. Enligt de senaste resultaten från EPSI Rating har vi de nöjdaste företagskunderna i Norden och jag hoppas att vi håller fast vid detta även nästa år.”

Karri Alameri tipsar: Detta pratar vi om nästa år

 • Aktieplacering: 
  ”Till följd av de låga ränteavkastningarna är placerarnas alternativ begränsade. Situationen stöder fortfarande placering i aktier och alternativa realtillgångsslag.”

 • Långsiktighet: 
  ”Det innevarande året gav oss bevis på nyttan med personlig placeringsplanering och placeringar på lång sikt. Besparingarna återbetalades snabbt och samtidigt erbjöd våren och sommaren nya placeringsmöjligheter. Det finns skäl att välja placeringsobjekt efter behov. Till exempel försäkringssparande ger ett bra redskap för att hålla kvar möjligheten att reagera på kort sikt och samtidigt uppfylla långsiktiga mål.”

 • Spridning och förutseende:
  ”Man kan inte förringa spridningens betydelse. Nu är det särskilt viktigt att sprida placeringarna, det vill säga att inte lägga alla ägg i samma korg. Det lönar sig även att aktivt hålla kontakt med experten redan i förutseende syfte. Det är viktigt att föra en dialog om ekonomi redan innan man lägger märke till att det har uppstått problem.” 

 • Boom för placerande och sparande:
  ”Jag hoppas att det intresse som har väckts i år kommer att fortsätta. Jag tror särskilt på att intresset och förståelsen för den egna ekonomin har kommit för att stanna. Många människor vill redan nu antingen spara eller placera.” 

 • Ekonomiprat:
  ”I Sverige har placerande, sparande och ekonomidebatten lyfts fram på bred front i samhället. Man pratar till exempel runt kaffebordet öppet om placeringsmarknaden och personlig ekonomi. Detta kommer att bli allt vanligare också i Finland.”


Blicka längre fram – vad vill du?
Vi planerar tillsammans din ekonomi och ditt placerande. Boka tid hos en av våra experter. 


Texten har publicerats i Kauppalehti Studio (på finska). 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu