Var finns de investerande mormödrarna och landsortsborna?

Chefsekonom Henna Mikkonen.

Under de senaste åren har det blivit vanligare att investera. Vid sidan av traditionella medier hittar man många grupper för investerare i sociala medier, och de har snabbt fått många följare. Det är bra. I dagens värld är investeringar en hörnsten för hanteringen av den egna ekonomin, och inte längre ett elitistiskt privilegium för de rika.

Gruppen av människor som diskuterar investeringar har också blivit mångsidigare. Själv inledde jag min arbetskarriär i början av detta årtionde, och då var det fortfarande mest män i kostym som diskuterade investeringar. Numera hittar man i medierna en mycket mer mångsidig grupp av människor som kommenterar investeringar – såväl proffs som erfarenhetsexperter. Särskilt unga och kvinnor är intresserade av investeringar, och deras synlighet i medierna har också ökat.

Hur vanligt är det egentligen att investera?

Om man följer den rådande investeringsboomen kan man till och med få intrycket att ”alla investerar i dag”. Så är det dock inte. Enligt Statistikcentralens förmögenhetsundersökning, som publicerades i somras, äger 3,8 miljoner finländare ännu varken börsaktier eller fonder. Alltså majoriteten av finländarna. Investeringar är alltså inte ännu något som alla håller på med, även om deras popularitet har ökat.

Det finns fortfarande utrymme för olika förebilder för sparande och investeringar. Var gömmer sig till exempel de investerande mormödrarna? Enligt en studie har just äldre kvinnor i åldern 60–80 år fått den bästa avkastningen på aktiemarknaden, så det skulle säkert finnas efterfrågan på deras visdom. Jag kan redan se framför mig en rar, gråhårig äldre dam som sitter i sin gungstol och påminner yngre om att inte förhasta sig. Hemligheten bakom de äldre kvinnornas avkastning var nämligen att de inte handlade aktivt.

Och hur är det med investerarna på landet? Enligt Statistikcentralens förmögenhetsundersökning är landsbygdsföretagarna Finlands förmögnaste socioekonomiska grupp, så bland dem finns säkert kompetens. Åtminstone de förebilder för investerande som jag lagt märke till är ofta urbana, så det skulle kanske finnas efterfrågan på ett mer naturnära grepp.

Även inom konstsektorn finns ett behov av förebilder inom sparande och investerande. Jag lade nyligen märke till en person inom kultursektorn som i ett inlägg berättade att hen inte vågade berätta för någon om sina bostadsinvesteringar och att man inom kultursektorn ofta förhåller sig avogt till investeringar. Jag har dock förstått att inkomstflödet för många människor som arbetar inom sektorn är osäkert och instabilt (även före coronaviruset), så det kan finnas ett särskilt behov av ekonomisk beredskap på detta område.

Man bör vara noga när man väljer förebilder

Är förebilder till nytta eller till skada när man vill öka sitt ekonomiska välstånd? Jag tror att de kan vara både och. Tröskeln för att investera sänks säkert om olika slags människor talar om saken och om olika slags människor kan hitta förebilder att identifiera sig med. I bästa fall inspirerar förebilder människor att hantera sin egen ekonomi och förbättra sitt ekonomiska välbefinnande (där investeringar endast är en del) på ett smart sätt. Det är naturligtvis också möjligt att förebilder uppmuntrar till beteenden som kanske inte är ekonomiskt lönsamma.

När man jämför sig själv med andra är det också bra att vara medveten om att det i bästa fall kan vara uppmuntrande, men i värsta fall leda till att man får större problem. Enligt en studie som gjorts av Morningstar var de personer som jämförde sig med andra som var rikare (majoriteten av dem som deltog i undersökningen tillhörde för övrigt denna grupp) mer missnöjda med sin ekonomiska situation än de som jämförde sig med andra som var fattigare – oberoende av inkomstnivå. Studien visade också att de som jämförde sig med förebilder och inte med släktingar, grannar, vänner eller kollegor var mer nöjda med sin ekonomi. Man måste alltså vara noggrann när man väljer förebilder!

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu