Someron Säästöpankin asiakasvarat kasvoivat kuuden kuukauden aikana

Someron Säästöpankin asiakasvarat kasvoivat kuuden kuukauden aikana 12 m€. Kokonaismäärä hoidossamme olevia asiakkaiden varoja oli 527 miljoonaa euroa, kertoo toimitusjohtaja Juhani Huupponen.

Jokainen konttori kehittyi positiivisesti  

Merkille pantavaa aikaisempiin vuosiin nähden oli, että kasvu ei kohdistunut pelkästään rahasto- ja vakuutussijoituksiin, vaan perinteiset pankkitalletukset kasvoivat samassa tahdissa. Talletusten osuus asiakkaiden varoista on reilu 70 prosenttia. Heiluvien kurssien maailmassa pienituottoinen talletus tuo turvaa, kun pääoman säilyminen on varmaa. Luotot kasvoivat alkuvuodesta enemmän kuin moneen vuoteen saman pituisena aikana. Myönsimme vuosipuoliskon aikana luottoa 125 m€, jossa kasvua 38 m€ edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Luotokanta kasvoi 27 m€. Tässä on konkreettinen esimerkki matalan korkotason vaikutuksesta, vaikka uutta lainaa myönnetään reilusti, kanta kasvaa maltillisemmin, sillä vanhat lainat lyhenevät reippaasti. Luottokannan koko on 432 m€.

Yritysrahoitus kasvoi huimasti

Selvästi suurin kasvu oli yritystoiminnan rahoittamisessa, kasvua 66 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvua yritystoiminnan koko lainakantaan kertyi 16 %. Pääosa lainoituksesta kohdistuu investointeihin, joten yritysten usko tulevaisuuteen on palannut. Positiivista on myös se, että käyttöpääoman rahoitus johtuu pääsääntöisesti liikevaihdon kasvusta. Tällä hetkellä osaavan työvoiman saanti tuntuu olevan monessa yrityksessä kasvun jarruna.

Hiljaista heinäkuuta ei enää ole

Uusia asuntoluottoja nostettiin Säästöpankista puolessa vuodessa 32 m€, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 9 m€ eli 37 %. Suurin kasvu oli Someron konttorissa, jonka selittävänä tekijänä on suuri pääkaupunkiseudulla asuvien asiakkaiden määrä.

Asuntokauppaa ohjaavat tekijät (työllisyys, korkotaso ja kuluttajien luottamus) ovat edelleen optimaaliset asuntomarkkinoiden kannalta. Sijoitusasuntokysyntä on jatkunut vahvana, vaikka joillakin paikkakunnilla on jo ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Ylitarjonta johtuu osittain asuntorahastojen aktiivisesta sijoitustoiminnasta. Asuntokaupan polarisoituminen heijastuu suurina paikkakuntakohtaisina eroina. Joillakin paikkakunnilla, lähinnä yliopistokaupungeissa, yksiöiden hinnat ovat nousseet niin korkealle, ettei ensiasunnon ostaja enää pysy mukana kehityksessä, eikä Huupposen matikkapää enää keksi miten sijoittamisesta saadaan kannattavaa.

Kasvukeskusten hintojen nousu ja asuntosijoittamisen trendikkyys ohjaavat yksityisiä asuntosijoittajia seuraavan kokoluokan kaupunkeihin. Tästä kehityksestä on saanut nauttia mm. Salon kaupungin keskusta, jossa pienten asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet merkittävästi.

Kuluva kesä on ollut vilkasta asuntokaupan aikaa, perinteistä hiljaista heinäkuuta ei enää nykyisin ole. Päinvastoin, heinäkuu oli Someron Säästöpankin osalta vilkkain kuukausi aikoihin, niin lainan myöntämisen, kuin uusien asiakkaiden osalta.

Viranomaiset ovat syystä huolissaan asunto-osakeyhtiöiden lainaosuuksien kasvusta. Sijoittajien suosimissa asuintaloissa yhtiölainan osuus on jo 70 %. Käytäntöä ruokkii lainsäätäjän antama vuokra-asuntojen veroetu. Pitkänlinjan pankinjohtajan mieliin palautuu 1980 –luvun loppu, jolloin mentiin samalla konseptilla. Yllä oleva ei ole onneksi ongelma Someron Säästöpankin toimialueella, sillä asuntokanta on pääosin vanhaa ja uustuotanto vähäistä.

Enemmän toimitusjohtaja Huupponen on huolissaan tulevista asuntoyhtiölainoista, joilla korjataan vuosikymmenien ajan kertynyttä korjausvelkaa talossa, jossa pääosa osakkaista on ikääntyneitä.

Muuttotappioalueella asuntomarkkinat ovat hiljaisia, joten asunnon myyntikin asettaa haasteita. Osakkaan tilanne on hankala, korjata pitäisi, mutta ei ole varaa, asunnon arvo on pieni, eikä kauppa käy silläkään. Suomessa on jo ollut tilanteita, että kerrostalo ei kelpaa enää pankille vakuudeksi, toteaa Huupponen.

Yritys- ja maatalousasiakkaiden osuus lainakannasta yli 40%

Someron Säästöpankki erottuu suurimmasta osasta paikallispankkeja siinä, että meillä on yritys- ja maatalousasiakkaiden osuus lainakannasta yli 40 %, johtuen pitkistä perinteistä omalla toimialueella. Someron Säästöpankki on Säästöpankkiryhmän suurin maatalouden rahoittaja.

Maatalouden osalta on menossa kolmas huono kesä. Maatalouteen on myönnetty selvästi vähemmän uutta lainaa kuin edellisenä vuonna, silti lainakanta kokonaisuudessa on kasvanut. Valitettavasti uusmyöntäminen ei ole, muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta, kohdistunut investointeihin. Someron Säästöpankissa on asiantuntijoina useita henkilöitä, joilla on pitkä pankkiura, maatalousalan koulutus sekä oma maatila. Tällaisessa markkinatilanteessa osaaminen korostuu, joten tätä taustaa vasten on selitettävissä myös naapurikunnista pankin asiakkaiksi siirtyneiden uusien viljelijäasiakkaiden määrä.

”Keskusteltuani viljelijöiden kanssa, jaan heidän huolensa suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta. Usko tulevaisuuden epävarmuuteen näkyy jo toteutuneiden peltokauppojen hintojen laskuna. Suuri osa maatiloista on jo nyt sivutoimisten viljelijöiden hallussa. Kysymyksiä on ilmassa monia; tuleeko tilojen hallittuja tai hallitsemattomia alasajoja, riittääkö harventuville ja suurentuville tiloille työvoimaa. Varmasti tänäkin syksynä lyhennysvapaita kysytään ja myönnetään. Autamme maatalousyrittäjiä hankalassa tilanteessa.”, sanoo Huupponen.

Pankki investoi tulevaisuuteen ja kehittää toimintojaan

Someron Säästöpankin tulos puolittui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuuden kuukauden tulos on 1.4 m€. Tälläkin vauhdilla pääsemme tänäkin vuonna kelvolliseen, tulevaisuuden varmistavaan, tulokseen. Syitä tuloksen laskuun on kaksi. Sijoitustuottojen väheneminen ja investoinnit tulevaisuuteen. Viime vuosina pankin tulos on koostunut puoliksi sijoitustoiminnasta ja puoliksi perinteisestä pankkitoiminnasta. Kuluvana vuonna pankki on tietoisesti uuden sääntelyn voimaantulon myötä vähentänyt sijoitustoiminnan riskinottoa, mikä johti sijoitustoiminnan tuottojen alenemiseen. Säästöpankkiryhmä on merkittävästi satsannut palvelujensa kehittämiseen, jonka myötä kulumme ovat nousseet.

Asiakkaiden kokonaismäärä ei ole kasvanut, mutta aktiivisten ja palveluja käyttävien asiakkaiden määrä jatkaa kasvuaan. Selvimpiä kasvualueitamme ovat Forssa ja Salo. Pankilla on 27.000 asiakasta.

Pankki investoi tulevaisuuteen ja kehittää toimintojaan. Someron Säästöpankissa uidaan pankkimaailman vastavirtaan. Kehittäminen ei tarkoita palvelujen karsimista eikä henkilökunnan vähentämistä. ”Varaudumme tuleviin vuosiin kouluttamalla jatkuvasti nykyisiä henkilöitä sekä palkkaamalla uusia asiantuntijoita ja tätä kautta entisestään vahvistamaan yritys-, laki-, maatalous- ja sijoituspalveluita. Uskomme edelleen asiakkaiden haluun asioida konttoreissa henkilökohtaisesti palveltavina. Tästä osoituksena on juuri valmistunut Salon konttorin remontointi, joka vastaa paremmin huomisen tarpeita.”, kertoo toimitusjohtaja Huupponen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juhani Huupponen, 0505118551, juhani.huupponen@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...