Outi Lindholm

Outi Lindholm

Sijoitusasiantuntija

029 041 2079

Pienistä puroista kasvaa iso virta

Turvallisuus ja vakaus on usein yksi tärkeimpiä toiveita, mitä asiakkaani esittävät minulle ja siksi haluan kuunnella Sinua ja oppia tuntemaan toiveesi ja tavoitteesi. Ottaa huomioon koko talouteesi vaikuttavat asiat ja niiden pohjalta löytää oikeat ratkaisut.

Näitä asioita olen jo lähes 20 vuotta neuvonut asiakkailleni ja sitä ennen 15 vuotta työskennellyt kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla toisessa kotimaisessa pankissa, hallinnoiden koko pankin korkoriskiä eri valuutoissa. Tuo kokemus antoi minulle pohjaa ymmärtää markkinoita ja talouden eri tunnuslukuja ja lainalaisuuksia.

Olen täällä Sinua varten. Tule luokseni juttelemaan mistä tahansa säästämiseen tai olemassa olevien varojen sijoittamiseen liittyvistä asioista, autan Sinua.

 
Toimipiste
Palvelukielet

Suomi

Asiantuntijuus

Säästäminen

Sijoittaminen