Järjellä vai tunteella – pitäisikö meidän laatia avioehtosopimus?

Monesti naimisiin aikovien yhtenä pohdinnan aiheena on avioehtosopimuksen tarpeellisuus. Toisten mielestä avioliitto on etukäteen tuhoon tuomittu, jos avioehto otetaan ennen naimisiinmenoa edes puheeksi. Toisten mielestä taas on hyvä sopia omaisuusasioista etukäteen nimenomaan välttääkseen ongelmat tulevaisuudessa. Mitä avioehtosopimus käytännössä tarkoittaa ja olisiko sellainen hyvä laatia?

Nuori pariskunta kurottautuu suutelemaan.

Mitä tarkoittaa avio-oikeus ja mihin se oikeuttaa?

Kun puolisot solmivat avioliiton, syntyy heille avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus kuitenkin toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun avioliitto purkautuu joko avioeroon tai kuolemaan. Avioliiton aikana puolisot omistavat siis itse kaiken oman omaisuutensa ja vastaavat omista lainoistaan aivan kuten ennen avioliittoa.

Avioliiton purkautuessa eroon on puolisolla oikeus saada osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuuden säästöstä, ellei heillä ole avioehtosopimusta. Pääsäännön mukaan varakkaampi puoliso joutuu erossa luovuttamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Havainnollistan tätä esimerkillä:

Mintulla on omaisuutta yhteensä 100.000 euroa ja lainoja 50.000 euron edestä, eli hänen omaisuutensa säästö on 50.000 euroa. Vastaavasti Villellä on varoja yhteensä 30.000 euroa. Puolisoiden yhteenlaskettu omaisuuden säästö on 80.000 euroa ja puolet tästä on avio-oikeuden määrä eli 40.000 euroa. Näin ollen Mintulla ja Villellä on kummallakin oltava 40.000 euron edestä omaisuutta eron jälkeen, joten Minttu on velvollinen luovuttamaan omaisuuttaan avioerossa 10.000 euron edestä Villelle.

Jos rakkaus loppuu, suojaa avioehto omaisuuttasi 

Avioehtosopimuksella puolisot voivat kuitenkin poiketa avioliittolaista ja määrätä, että avioliiton päättyessä heidän omaisuuttaan ei tasatakaan. Mikäli puolisoilla on täysin poissulkeva avioehtosopimus, ei tällöin kummallakaan puolisoista ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioerotilanteessa tehtäisiin osituksen sijaan omaisuuden erottelu, joka tarkoittaa sitä, että puolisot pitävät oman omaisuutensa eikä tasausta tehdä lainkaan. Avioehtosopimuksella voidaan sulkea avio-oikeus pois myös osittain eli vain tietyn omaisuuden, kuten perintönä saadun kesämökin tai yritysomaisuuden osalta.

Avioehtosopimus on mahdollista tehdä pelkästään avioeron varalle, jolloin puolisoilla säilyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä kuolemaan. Avioehtosopimus voidaan laatia joko ennen avioliittoa tai myöhemmin koska tahansa avioliiton aikana. On syytä muistaa, että avioehto on aina rekisteröitävä maistraattiin tullakseen voimaan. Avioehtosopimuksen lisäksi avio-oikeus voidaan poissulkea myös testamentilla, lahjakirjalla tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksellä.

Tilastokeskuksen mukaan joka vuosi 13.000 - 14.000 avioliittoa päättyy avioeroon Suomessa. Mikäli avioehtosopimus on laadittu hyvissä ajoin, voidaan mahdollisesti välttää monta ikävää riitaa eron hetkellä. Toisaalta, mikäli puolisoiden avio-oikeus on poissuljettu avioehtosopimuksella avioeron varalle, eikä avioliitto ikinä pääty avioeroon, ei avioehdolla ole mitään merkitystä. Näin ollen mielestäni avioehtosopimuksen laatimisella eivät puolisot voi hävitä mitään.

Avioehto tuo turvaa eri elämäntilanteissa

Suosittelemme avioehtosopimusta etenkin yrittäjille, jotta yritysomaisuus saadaan tehokkaasti suojattua. Tulevan tai jo saadun perinnön suojaamiseksi on hyvä myös olla avioehtosopimus, jolloin varmistetaan perintönä saadun omaisuuden säilyminen suvussa. Lisäksi uusioperheiden on syytä harkita avioehtosopimuksen laatimista, jotta eron tai kuoleman hetkellä omaisuusasiat menevät juuri niin kuin puolisot ovat halunneet. Suosittelenkin kääntymään lakimiehen puoleen avioehtosopimusta suunniteltaessa ja laadittaessa, jotta molemmat puolisot ymmärtävät avioehdon merkityksen ja sen sisältö vastaa molempien tahtoa.

 

Tahdotko ohjata varallisuuttasi testamentilla, apua asuntokauppojen toteuttamiseen tai kenties hoitaa edesmenneen läheisesi asioita? Tutustu lakipalveluihimme, kun tarvitset apua omaisuuden hallintaan tai perheoikeudellisiin tilanteisiin.

 

Kategoriat
Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista