Lakipalvelut

Tahdotko turvata omaisuutesi avioehdolla? Haluatko ohjata varallisuuttasi testamentilla, apua asuntokauppojen toteuttamiseen tai kenties hoitaa edesmenneen läheisesi asioita? Käänny puoleemme, kun kaipaat apua omaisuuden hallintaan tai perheoikeudellisiin tilanteisiin eri elämäntilanteissa.
Säästöpankin brändikuva.

Tee omaisuuttasi ja asioidenhoitoa koskevat päätökset tänään.

Lakiasiantuntijamme auttavat sinua tärkeissä asioissa eri elämänvaiheissa:
  • avioehtoon, ositukseen ja avoeroon liittyen
  • säännösten mukaisten lahjakirjojen, testamenttien ja edunvalvontavaltuutusten laatimisessa
  • kauppakirjojen ja asuntokauppojen tekemisessä
  • yritysten asiakirjojen, kuten osakassopimusten laatimisessa
  • surun hetkellä perukirjojen sekä perinnönjakosopimusten laatimisessa
    sekä autamme sinua myös hoitotahdon laatimisessa.

Avioehto – rakkauden asialla.

Avioehdolla määrätään avio-oikeudesta eli onko aviopuolisollasi avio-oikeutta omaisuuteesi, mikäli liittonne päättyy toisen osapuolen kuolemaan tai avioeroon. Mikäli avioehtoa ei ole tehty, on omaisuus ositettava ja pahimmassa tapauksessa maksettava huomattava määrä varallisuutta tasinkona vähemmän omistavalle osapuolelle avioerotilanteessa. Suosittelemme siis avioehdon tekemistä!

Kauppakirjat ja lahjat

Onko mielessäsi asunto-osakkeen tai kiinteistön myynti? Tahdotko luovuttaa omaisuuttasi eteenpäin elinaikanasi lahjana vai toivotko, että se olisi ennakkoperintöä saajalleen? Kun kauppakirjan tai lahjakirjan laatiminen ovat ajankohtaisia, käänny meidän puoleemme.

Edunvalvontavaltakirja ja hoitotahto – Kuka asioitani voi hoitaa?

Kenen haluaisit hoitavan asioitasi ja missä laajuudessa, jos et enää itse siihen kykene? Oletko miettinyt hoitotahdon tekemistä siltä varalta, ettet pysty terveydentilastasi johtuen osallistumaan hoitoratkaisuiden tekemiseen? Autamme sinua varmistamaan toiveesi esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon kautta.

Testamentti – Lahja jälkipolville

Tahdotko määrätä omaisuudestasi, jotta kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse riidellä perinnönjaossa. Tai hoitaa asiat niin, ettei heidän tarvitse maksaa kohtuuttoman suuria perintöveroja. Autamme laatimaan sinulle tahtosi mukaisen ja muotoseikat täyttävän testamentin.

Kun suru on kohdannut - Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kun läheisen kuolema kohtaa ja suru on suuri, ei välttämättä jaksa ajatella pankkiasioiden hoitamista tai kaikkia lain määräämiä asioita. Perunkirjoitus tulee pitää ja perukirja laatia 3 kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Se on lyhyt aika. Autamme teitä läheisiä niin kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisessa kuin perukirjan laadinnassa sekä testamentin tiedoksiannossa.

Kun ihminen kuolee, hänen varansa ja velkansa sekä hänen koko omaisuutensa muodostavat kokonaisuuden eli kuolinpesän. Omaisuus jaetaan perunkirjoituksen jälkeen perinnönjaossa ja omaisuus siirtyy kuolinpesän osakkaille tai testamentin saajille. Jotta tilivarojen siirrot, tilien lopetukset, kiinteistöjen omistusoikeuden siirto ja lainhuudon hakeminen saadaan toteutettua oikein, tulee perinnönjakokirja laatia oikein.

Netistä löytyviä tee se itse -perukirjoja ja muita perintöoikeudellisia asiakirjoja emme suosittele – Me Säästöpankissa olemme apunasi myös läheisen menettämisen hetkellä.

Yrittäjän asiakirjat

Yrittäjän kannattaa laittaa tärkeät asiakirjat kuntoon hyvissä ajoin. Yrityskaupat, osakassopimukset ja sukupolven vaihdokset ovat asioita, joiden toteuttaminen voidaan kokea vaikeiksi, mutta me Säästöpankissa olemme apunasi myös näissä tilanteissa. Älä siis siirrä tärkeiden asiakirjojen laatimista huomiseen. Lue lisää yritysten lakiasioista.

Haluatko apua lakiasioissa? Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen.

Ajankohtaista