6 lakivinkkiä sinkulle – muista ainakin nämä ja turvaa tulevaisuutesi

Joka neljäs suomalainen asuu yksin. Syitä on ihan monta kuin yksin asuviakin. Sinkkutalouden pyörittäminen vaatii rohkeutta ja tahtoa: jokainen päätös, oli se sitten pieni tai suuri, on sinun itsesi päätettävä. Oli sinkkuutesi syy mikä tahansa, elämän tärkeimmät asiakirjat kannattaa laittaa kuntoon. Tässä sinulle kuusi tärkeää muistutusta lakimieheltä.

Lakivinkit sinkulle

1) Voit itse vaikuttaa, kuka sinut perii

Oletko miettinyt, kenelle varallisuutesi siirtyy, kun aika sinusta jättää? Ilman testamenttia periminen menee perunkirjoituksen jälkeen laissa määritellyn perimisjärjestyksen mukaan:

- Jos sinulla on lapsia, perivät he kaiken omaisuutesi perintökaaren nojalla. Ilman testamenttia lapset ovat aina ensisijaisia perillisiä.
- Jos olet lapseton ja naimaton, menee omaisuutesi vanhemmillesi, tai jos he eivät ole elossa, mahdollisille sisaruksillesi.
- Mikäli sisaruksia tai heidän jälkeläisiään ei ole, omaisuus menee isovanhemmillesi tai jos he eivät ole elossa, näiden lapsille eli sinun sedillesi, enoillesi ja tädeillesi. Serkut eivät enää kuulu perimysjärjestykseen.
- Jos perintökaaren mukaisia sukulaisia ei ole, omaisuus menee valtiolle. Valtion haltuun menee vuosittain kymmenien miljoonien eurojen edestä omaisuutta.

Lapsen lakiosaoikeutta ei voida lähtökohtaisesti testamentilla ohittaa, mutta vanhemmilla, sisaruksilla tai kaukaisemmilla sukulaisilla ei ole lakiosaoikeutta perintöön. Mikäli olet naimaton ja lapseton, voit siis määrätä omaisuutesi jakautumisesta vapaasti testamentilla.

Testamentin voit halutessasi osoittaa esimerkiksi yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa perintöveroa testamentilla saamastaan omaisuudesta, joten tämä on jopa osa perintöverosuunnittelua.

2) Jos olet eronnut, varmista että myös ositus ja omaisuuden erottelu on tehty

Mikäli olet ollut aiemmin naimissa ja eronnut, on tärkeä huolehtia, että avioeroon liittyvät asiat on hoidettu asianmukaisesti. Avioliiton taloudelliset vaikutukset ja aviovarallisuussuhde on purettava avioerossa. Avioliittolain perusajatus on, että puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ositetaan. Jos taas puolisoilla on avioehto, omaisuus erotellaan. Moni ei tiedä, että omaisuuden osittamisesta tai erottelusta tulee lain mukaan tehdä määrämuotoinen asiakirja, jonka kumpikin puolisoista allekirjoittaa ja joka todistetaan.

Esimerkiksi ositusvaade itsessään ei vanhene eli ositusta voidaan vaatia pitkänkin ajan jälkeen. Ja mitä kauemmin aikaa kuluu, eikä ositusta ole tehty, sitä mutkikkaammaksi se yleensä menee. Jos sopimusta ei ole tehty kirjallisesti eikä osituksen loppuun saattamista voida näyttää toteen, kumpi tahansa puolisoista on oikeutettu hakemaan pesänjakajaa osituksen toimittamiseksi vielä vuosienkin jälkeen avioerosta.

Esimerkiksi tästä syystä avioehto kannattaa laittaa kuntoon jo naimisiinmenon yhteydessä.

3) Tiedosta, että ilman testamenttia omaisuuttasi voi päätyä ex-puolisollesi

Perintökaari mahdollistaa sen, että sinun omaisuuttasi voi päätyä ex-puolisollesi. Tästä esimerkkinä on tilanne, jossa sinulla on yhteisiä lapsia ex-puolisosi kanssa. Jos lapsi ehtii periä sinut, mutta kuolee ilman omia lapsia, on lapsen lakimääräisenä perillisenä myös lapsen toinen vanhempi.

Ex-puolison mahdollista perintöoikeutta ei aina osata huomioida, mutta on siis hyvinkin mahdollista, että ex-puoliso perii sinulta omaisuutta lapsesi kautta. Onneksi pystyt välttämään tällaisen tilanteen hyvin laadittujen testamenttimääräysten kautta.

4) Määritä, kuka hoitaa tärkeitä asioitasi, jos et siihen itse pysty

Oletko miettinyt kuka saa hoitaa talouteesi, omaisuuteesi sekä sinuun muuten liittyviä asioita, jos itse sairastut tai loukkaannut vakavasti ja menetät kykysi hoitaa omia asioitasi tilapäisesti tai pysyvästi? Kukaan, ei edes paras ystävä ja luottohenkilö, ei voi hoitaa asioitasi ilman asianmukaisia valtuutuksia, vaikka kyseessä olisi sinulle todella läheinen ihminen.

Vastoin yleistä harhakäsitystä perinteinen avoin valtakirja ei siis ole riittävä asiakirja vaan edunvalvontavaltuus tulee laatia erikseen. Edunvalvontavaltuutus on yksilöllisempi ja joustavampi sekä byrokratialtaan kevyempi tapa hoitaa asioita kuin varsinaisen holhoustoimilain mukainen edunvalvonta. Koska elämässä voi milloin tahansa tapahtua jotain yllättävää, tulisi jokaisen täysi-ikäisen varautua ennalta laatimalla itselleen edunvalvontavaltuutus. Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta.

5) Tekemällä hoitotahdon, voit itse vaikuttaa hoitoosi

Useimmat meistä kokevat tärkeäksi sen, miten meitä hoidetaan tilanteissa, joissa emme enää itse pysty ilmaisemaan omaa mielipidettämme. Haluatko, että vieras hoitohenkilö tekee näitä päätöksiä puolestasi? Jos et, tee hoitotahto. Tällöin voit vaikuttaa omaan hoitoosi.

6) Pysähdy miettimään omaa tahtoasi – nyt eikä huomenna

Varautumalla hyvissä ajoin, pystyt nukkumaan yösi huoletta ja nauttimaan elämästä. Suunnitelmat tulee olla olemassa myös ikävien tilanteiden varalta. Tämän takia monelta löytyy tapaturmavakuutus onnettomuuksien varalle sekä kotivakuutus tulipaloa varten, joten miksi jättää elämän tärkeimmät asiakirjat tekemättä? Asiakirjojen tekeminen on osaltaan myös ennakollista riskienhallintaa.

Asiakirjat tulee tehdä silloin kun niiden merkityksen ymmärtää – joskus voi valitettavasti olla myös liian myöhäistä. Nyt on juuri oikea hetki miettiä omaa tahtotilaansa ja oman elämänsä tärkeimpiä asiakirjoja. Kun etsitään elämäntilanteeseen parhaiten soveltuvia ja esimerkiksi verotuksellisesti järkeviä ratkaisuja, on valmiiden mallipohjien sijaan aina syytä kääntyä asiantuntijoiden puoleen virheiden välttämiseksi ja oman tahtotilan varmistamiseksi.

 

Asiakirjat voit laatia kuntoon esimerkiksi pankin lakimiehen kanssa, jätä yhteydenottopyyntö.

Lue lisää Säästöpankin lakipalveluista 

Vinkit antoi Säästöpankin lakimies Piia Jeremejeff.

Kategoriat
Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista