Kuka hoitaa talouttani, jos en itse siihen kykene?

Oletko koskaan miettinyt, kuka hoitaa taloudellisia asioitasi, jos itse et siihen kykenisi? Tiesitkö, että esimerkiksi aviopuolisosi tai lapsesi ei automaattisesti ole oikeutettu maksamaan laskuja tililtäsi tai määräämään omaisuudestasi, jos itse menetät toimintakykysi esimerkiksi sairastumisen vuoksi?

Säästöpankin brändikuva

Edunvalvontavaltuutus tuo turvaa

Edunvalvontavaltuutus on toimintakyvyn menetyksen varalle laadittava helppo ”vakuutus”, joka olisi syytä olla tehtynä jokaisella. Se on asiakirja, jolla jokainen meistä voi varmistua siitä, että oma luottohenkilömme voi huolehtia taloudestamme silloin, jos emme itse siihen kykenisi. Se ei ole ainoastaan ikäihmisille tarpeellinen asiakirja, sillä onnettomuus tai yllättävä sairaus voi vielä toimintakyvyn nuoremmaltakin, jonka elämä ja talous voi toisaalta olla hyvinkin monimuotoista asuntolainoineen.

Edunvalvontavaltakirja laaditaan määrämuodossa. Valtuutetuksi voidaan nimetä esimerkiksi puoliso tai kuka tahansa valtuuttajalle läheinen henkilö.  Taloudellisten asioiden lisäksi valtuutetulle voidaan antaa oikeus edustaa valtuuttajaa myös tämän henkilöä koskevissa asioissa, eli erityisesti terveyden- ja sairaudenhoidossa.

Voimaan edunvalvontavaltakirja voidaan saattaa maistraatissa siinä vaiheessa, jos lääkäri toteaa valtakirjan laatijan tulleen kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Miten asioiden hoito järjestyy silloin, jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole laadittuna? Maistraatti tai käräjäoikeus voi hakemuksesta määrätä edunvalvonnan tarpeessa olevalle henkilölle edunvalvojan holhoustoimilain nojalla. Koska holhoustoimilain mukaiseen edunvalvontaan liittyy mm. vuosittainen tilinpitovelvollisuus maistraatille, koetaan tämä edunvalvonnan muoto usein hankalaksi. Edunvalvontavaltakirja on kevyempi tapa järjestää asioiden hoito erityisesti valtuuttajan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Voit tehdä edunvalvontavaltuutuksen omassa pankissasi

Edunvalvontavaltuutus on helppo tehdä omassa pankissa. Laki ei edellytä asiakirjan laatimista ammattilaisen kanssa, mutta asiantuntijan avulla valtuuttaja voi varmistua ennen kaikkea siitä, että valtakirja tulee tehdyksi lain edellyttämiä tiukkoja muotomääräyksiä noudattaen. Jos valtuuttajalla on monenlaatuista omaisuutta, jonka hoidosta halutaan antaa erityisiä määräyksiä tai jos vaikkapa valtuutetun tehtäviä halutaan jakaa useammalle valtuutetulle, suosittelen ehdottomasti kääntymään asiakirjan laatimiseksi lakimiehen puoleen.

Mikäli edunvalvontavaltuutuksen laatiminen tuntuu ajankohtaiselta, ole yhteydessä meihin!

Kategoriat
Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista