Säästöpankkiryhmä: Vuoden 2023 tulos erinomainen

Säästöpankkiryhmän vuosi 2023 oli onnistunut. Tulos oli erittäin hyvä, ennen veroja 135,5 (70,9) miljoonaa euroa. Onnistumiset näkyivät myös asiakastyytyväisyydessä sekä asiakaspalvelun saamassa tunnustuksessa. Säästöpankki oli Suomen vastuullisin pankki vuonna 2023. Vastuullisuus näkyi esimerkiksi nuorten harrastusten ja koulutuksen tukemisessa yli 2 miljoonalla eurolla.

Karri Alameri - Säästöpankkiliitto, toimitusjohtaja

Säästöpankkiryhmän vuoden 2023 tulos oli erinomainen. Tulos ennen veroja oli 135,5 (70,9) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto yhteensä oli 105,5 (56,2) miljoonaa euroa. Säästöpankkiryhmä on soveltanut IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 lähtien. Samalla väliaikaisen poikkeusmenettelyn soveltaminen päättyi. Tuloslaskelman ja taseen luvut vuodelta 2022 on oikaistu takautuvasti.

”Vuosi 2023 oli meille erittäin hyvä. Olemme onnistuneet monella saralla, erityiskiitos kuuluu sitoutuneelle henkilöstöllemme. Säästöpankkiaatteen kulmakivet, taloudellinen hyvinvointi ja vastuullisuus, tulevat pysymään toimintamme keskiössä myös jatkossa”, kuvailee Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Karri Alameri.

Talouden epävarmuudesta huolimatta Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi erittäin vahvasti. Säästöpankkiryhmän korkokate kasvoi 55,5 prosenttia ollen 263,8 (169,6) miljoonaa euroa. Korkokatteen kasvua selittää erityisesti korkotuottojen kasvu asiakkaiden lainoista ja saamisista. Korkotuotot yhteensä olivat 478,7 (204,9) miljoonaa euroa. Vakavaraisuutemme (CET-1) vahvistui vuoden aikana ollen 19,5 %. Säästöpankkiryhmä on asiakkailleen jatkossakin vakavarainen, luotettava ja asiantunteva kumppani.

Myös palkkiotuotot kasvoivat vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vaikka sijoitusmarkkinoiden markkinakehitys oli vaihtelevaa, sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat 274 miljoonaa euroa positiiviset ja Säästöpankkiryhmän markkinaosuus kotimaisten rahastoyhtiöiden joukossa vahvistui. 

Kaikkiaan Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat 378,0 miljoonaa euroa (305,2). Ryhmän tase oli vuoden 2023 lopussa 13,2 (13,8) miljardia euroa.

Palkittu asiakaspalvelu – tyytyväiset asiakkaat

Säästöpankkien asiakaspalvelu sai tunnustuksen vuoden 2023 parhaana asiakaspalveluna. Wakarun vuosittain järjestämässä Vuoden asiakaspalvelu -kilpailun voittajan valinnassa korostui asiakaspalvelukanavien toimiva kokonaisuus, henkilökohtaisen palvelun nopea saatavuus ja asioiden ratkaiseminen heti asiakkaan ensimmäisellä yhteydenotolla. Asiakaskokemuksen lisäksi Säästöpankki sai kilpailussa kiitosta työntekijöiden kuuntelemiseen ja hyvinvointiin panostamisesta. 

Myös Säästöpankkien luotettavuus on erittäin korkealla tasolla. Vuoden 2023 EPSI Rating -tutkimuksessa lukema oli peräti 86,6. Säästöpankin ymmärrys asiakkaiden tarpeista on tutkimuksen mukaan alan parasta. Niin ikään Säästöpankkien henkilöasiakkaiden asiakasneuvottelujen suositteluindeksi (NPS) ylsi erinomaiseen tulokseen 84,8.  

 ”Viimeiset vuodet ovat olleet taloudessa melkoista vuoristorataa. Tämä vaatii pankeilta aktiivisuutta ja huolenpitoa asiakkaista. Asiakkaamme arvostavat henkilökohtaista palvelua, tapahtuu se sitten kasvokkain toimipaikassa, puhelimessa tai digitaalisissa kanavissa”, kertoo Säästöpankkiryhmän henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Martti Hakala.

Säästöpankkiryhmä panosti vuoden 2023 aikana myös yritysasiakkaisiin. Aiempien palveluiden rinnalle lanseerattiin uusi Säästöpankki Yrityspankki -palvelukokonaisuus. Yritysasiakkaiden palvelutarjonta vahvistui myös uudella Kassavahti-palvelulla, joka helpottaa yritysten kassanhallintaa.

“Yritysasiakkaidemme toimintaympäristö oli haasteellinen ja tulevaisuudennäkymät epävarmat vuonna 2023. Tästä huolimatta yritysasiakkaamme lähtökohtaisesti huolehtivat hyvin lainoistaan ja onnistuivat harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa. Se mahdollisti myös Säästöpankkiryhmän erinomaisen menestyksen. Säästöpankki Yrityspankin tehtävänä onkin toimia yritysasiakkaidemme menestyksen taustajoukkoina”, arvioi Säästöpankkiryhmän yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Manu Kauppila.

Säästöpankki Suomen vastuullisin pankki

ASML:n Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa Säästöpankki oli vuonna 2023 Suomen vastuullisin pankki ja kaikki alat huomioiden Suomen kolmanneksi vastuullisin yritys. EPSI Rating -tutkimuksessa Säästöpankin yhteiskuntavastuullisuus on asiakkaiden näkemyksen mukaan erinomaisella tasolla, sen ollessa 79,8 (toimiala 72,3). Myös tulevaisuuden kestävyystyötä kuvaava kestävyysindeksi on hyvällä tasolla, 77,2.  

Säästöpankkiryhmän, Säästöpankkien ja Säästöpankkisäätiöiden vastuullisuusteot näkyivät muun muassa lahjoituksissa ja koulutuksen tukemisessa. Lahjoituskohteissa korostui nuorten hyvinvointi Hyviä tekoja -kampanjassa sekä tutkimustyön ja koulutuksen tukeminen Säästöpankkisäätiöiden apurahoissa. 

”Vastuullisuus on tärkeä osa toimintaamme ja mikä sen parempi tapa ottaa yhteiskuntavastuuta kuin auttaa yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia. Olemmekin vuonna 2023 tukeneet lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, koulutusta sekä mielenterveystyötä yli kahdella miljoonalla eurolla muun muassa Hyviä tekoja -kampanjassa sekä Säästöpankkisäätiöiden kautta”, kertoo Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Karri Alameri.

Vuoden 2024 näkymät

Epävarmoista talouden näkymistä huolimatta haluamme investoida tulevaisuuteen ja varmistaa taloudellinen hyvinvointi myös jatkossa. Säästöpankkiryhmä käynnisti syksyllä 2023 mittavan liiketoimintakehityshankkeen, johon ryhmä tulee investoimaan yli sata miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Hanke sisältää konkreettisia askeleita kohti Säästöpankkiryhmän digitaalisen vision toteuttamista ja se toteutetaan yhteistyössä useiden toimittajien kanssa. Kehityshankkeen myötä asiakkaiden kohtaamiselle jää entistä enemmän aikaa taustatyön automaation myötä. Säästöpankki Mobiili, taloudellisen hyvinvoinnin osio on lanseerattu ja sen kehitystyö jatkuu. 

Säästäminen kuuluu kaikille myös vuonna 2024. Säästöpankkikokemus tulee edelleen olemaan strategian ytimessä. Se rakentuu asiantuntevasta palvelusta, inhimillisestä ja arvostavasta asiakkaiden kohtaamisesta sekä sujuvuudesta vastata asiakkaiden talouden tarpeisiin ja toimia asiakkaiden talouden kumppanina.   

”Pitkäjänteinen työmme suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin edistäjänä näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Merkittävät investointimme liiketoiminnan kehittämiseen takaavat sen, että aikaa jää entistä enemmän kaikkein tärkeimmälle – asiakkaiden kohtaamiselle”, summaa Alameri.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Karri Alameri 
toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto 
karri.alameri@saastopankki.fi, 045 656 5250 

Säästöpankkiryhmäon edistänyt yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia jo 200 vuoden ajan. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Säästöpankkiryhmän tilinpäätöstiedote 2023 (pdf)

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista