Paikallisia Hyviä tekoja yli 230 000 eurolla

Aito Säästöpankki jakaa voittonsa paikallisten toimijoiden ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä asiakkaiden palveluiden kehittämiseen, ja tekee säästämistä ja rahankäyttöä tutuksi esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Pankki tukee vuosittain lukuisia apua tarvitsevia paikallisia toimijoita: Hyviä tekoja -lahjoitusten lisäksi pankin omistajasäätiöt jakavat pankin voittovaroina saamiaan osinkoja apurahoina ja avustuksina ympäröivän yhteisön hyvinvointia edistämään. Yhteensä pankin toiminta-alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen ohjattiin vuonna 2020 yli 230 000 euroa.

Aito Säästöpankin omistaa Huittisten Säästöpankkisäätiö, Ikaalisten Säästöpankkisäätiö ja Luopioisten Säästöpankkisäätiö. Säätiöt jakavat vuosittain osan Aito Säästöpankin voittovaroista saamastaan osingosta eteenpäin apurahoina ja avustuksina. Tämän toiminnan taustalla vaikuttaa jo lähes 200 vuoden ajan Säästöpankkien toimintaa ohjannut säästöpankkiaate; tahto edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Vuoden 2020 aikana  Luopioisten Säästöpankkisäätiö myönsi apurahoja yhteensä 60 000 euroa ja Ikaalisten Säästöpankkisäätiö 104 000 euroa. Huittisten Säästöpankkisäätiö aloitti toimintansa kesäkuussa 2020, joten sen ensimmäinen apurahahaku ajoittuu vuodelle 2021.

- Omistajasäätiöidensä tapaan myös Aito Säästöpankki tekee Hyviä tekoja säästöpankkiaatteen mukaisesti. Vuosittain alkuvuodesta järjestettävässä Säästöpankkien valtakunnallisessa Hyviä tekoja -äänestyksessä kuka tahansa voi ilmoittaa mukaan hyvää, tärkeää työtä tekevän tahon, jonka jälkeen yleisöäänet antavat ehdotuksen Hyviä tekoja -raadillemme, joka päättää kenelle tukea myönnetään, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen kertoo.

Vuonna 2020 Aito Säästöpankki lahjoitti Hyvien tekojen muodossa 10 000 euroa ja Huittisten Säästöpankki 60 000 euroa. Hyviä tekoja -lahjoituksilla edistettiin  liikuntaa ja urheilua, lasten ja nuorten toimintaa, yhteisöllisyyttä, digitalisoitumista ja mielenvirkeyttä.  Tuemme myös  Tampereen Urheiluakatemian urheilijoille tarjottavaa talousvalmennustapaikallisia urheilijalupauksia sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa konttoripaikkakunnillaan.

Hyviä tekoja myös ensi vuonna

Säästöpankin Hyviä tekoja -äänestys toteutetaan myös ensi vuonna. Kuka tahansa voi osallistua neuvoa-antavaan äänestykseen, ja vaikuttaa oman alueensa paikkakuntansa lahjoituskohteisiin. Lahjoituskohteita voi ehdottaa pankin kotisivuilta löytyvän äänestyksen kautta helmikuusta 2021 alkaen.Lisätiedot:

Aito Säästöpankki | toimitusjohtaja Pirkko Ahonen | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | 050 407 0334 | @PankkiPirkko

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö | toimitusjohtaja Jouko Laaksonen | 0400 731 423

Luopioisten Säästöpankkisäätiö | toimitusjohtaja Erkki Nurmi | 0400 628526

Kirjoitettu
Kategoriat
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Aito Säästöpankki

Ajankohtaista