Aito Säästöpankki vauhditti paikallista hyvää 250 000 eurolla

Aito Säästöpankki jakaa voittonsa paikallisten toimijoiden ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä asiakkaiden palvelujen kehittämiseen. Vuonna 2021 pankin toiminta-alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen ohjattiin 250 000 euroa erilaisten lahjoitusten ja apurahojen muodossa.

Joka vuosi Aito Säästöpankki tukee arvokasta, paikallista työtä tekeviä tahoja, kuten erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä. Vuosittain alkuvuodesta järjestettävän Hyviä tekoja – äänestyksen perusteella tehtävien lahjoitusten lisäksi pankin omistajasäätiöt jakavat pankin voittovaroina saamiaan osinkoja apurahoina ja avustuksina ympäröivän yhteisön hyvinvointia edistämään.

Lähes 200-vuotias säästöpankkiaate toimintaa ohjaamassa

  
Aito Säästöpankin omistajat Huittisten Säästöpankkisäätiö, Ikaalisten Säästöpankkisäätiö ja Luopioisten Säästöpankkisäätiö jakavat vuosittain osan Aito Säästöpankin voittovaroista saamastaan osingosta eteenpäin apurahoina ja avustuksina. Tämän toiminnan taustalla vaikuttaa jo lähes 200 vuoden ajan Säästöpankkien toimintaa ohjannut säästöpankkiaate; tahto edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Vuoden 2021 aikana Luopioisten Säästöpankkisäätiö myönsi apurahoja yhteensä 40 000 euroa, Huittisten Säästöpankkisäätiö 65 000 euroa ja Ikaalisten Säästöpankkisäätiö 70 000 euroa

Omistajasäätiöidensä tapaan myös Aito Säästöpankki tekee hyviä tekoja säästöpankkiaatteen mukaisesti. 

- Hyviä tekoja -äänestyksen kautta kuka tahansa voi osallistua kohteiden ehdottamiseen ja neuvoa-antavaan äänestykseen ja näin vaikuttaa oman alueensa lahjoituskohteisiin ja hyvinvointiin. Kevään 2021 äänestyksen perusteella jaettu lahjoituspotti ylsi 75 000 euroon, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen kertoo.

Hyviä tekoja -lahjoitusten käyttökohteet ovat moninaisia; kauan odotettujen konserttien ja koulutusten järjestämistä, yhteisten virkistys- ja liikuntapaikkojen ylläpitoa ja kehittämistä, eläinten hyvinvoinnista huolehtimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä mielekkään tekemisen järjestämisen kautta. Aito Säästöpankki tukee myös Tampereen Urheiluakatemian urheilijoille tarjottavaa talousvalmennusta, paikallisia urheilijalupauksia sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa konttoripaikkakunnillaan. Säästöpankkilakiin kirjatun perustehtävänsä mukaisesti pankki tekee myös säästämistä ja rahankäyttöä tutuksi esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Hyviä tekoja -kampanja käynnistää juhlavuoden

  
Säästöpankki on edistänyt suomalaisten taloudellista hyvinvointia ja vaurastumista jo liki 200 vuoden ajan. Säästöpankkiryhmän 200-vuotisjuhlavuonna Hyviä tekoja -kampanja käynnistyy jo vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2022. Ensi vuoden äänestyksestä ja sen tuloksista kerrotaan tarkemmin Aito Säästöpankin kotisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Lisätiedot: Pirkko Ahonen
toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 407 0334 | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | @PankkiPirkko
Kirjoitettu
Kategoriat
Tyyppi

Uutinen

Julkaisija

Aito Säästöpankki

Ajankohtaista