Aito Säästöpankilla vahva alkuvuosi

Aito Säästöpankki Oy:n liiketoiminta kehittyi alkuvuoden 2022 aikana myönteisesti. Liikevoitto kipusi 7,6 miljoonaan euroon, kasvaen vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 33 %. Myös asiakasliiketoiminta jatkoi kasvuaan. Asuntoluottokanta kasvoi 18 % ja asiakkaiden rahasto- ja vakuutussäästöt 3 %. Pankin vakavaraisuus oli 21,42 % ja pankki sai 1 732 uutta asiakasta.

Säästöpankin brändikuva

Onnistuneen asiakastyön ja kesäkuun alussa Ylihärmän Säästöpankin kanssa tapahtuneen yhdistymisen lisäksi alkuvuoden hyvää tulosta siivitti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta aikaansaatu palkkiotuottojen kasvu. Palkkiotuottojen kasvu on Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahosen mukaan seurausta pitkäjänteisestä asiakkaiden talouden valmennuksesta, pitkistä asiakassuhteista ja uusien asiakkaiden kiinnostuksesta pankkia kohtaan.

- Olemme tehneet Säästöpankkiryhmässä työtä suomalaisten vaurastumisen edistämiseksi jo 200 vuoden ajan. Pelkän käyttötilin sijaan asiakkaat etsivät nyt omaan tilanteeseensa räätälöityjä ratkaisuja, sijoittavat hajautetusti erilaisiin sijoitustuotteisiin sekä hakevat taloudelleen turvaa esimerkiksi lainaturvan ja korkosuojauksen kautta, Ahonen avaa.

Asiakkaiden talous vakaalla pohjalla

Aito Säästöpankin asuntoluottokanta on kasvanut viimeisen vuoden aikana yleistä markkinakehitystä nopeammin, 18 % vuosivauhtia. Ilman Ylihärmän Säästöpankin liiketoiminnan luovutustakin vuosikasvu olisi ollut markkinaan nähden yli kaksinkertainen, 7 %.

- Jos talous on vakaalla pohjalla, kannattaa oma unelma esimerkiksi isommasta asunnosta tai kesämökistä toteuttaa. Näin pidämme Suomen talouden rattaat pyörimässä, muistuttaa Ahonen.

Ukrainan tilanteesta, inflaatiosta sekä pitkään jatkuneen poikkeuksellisen matalien korkojen aikakauden päättymisestä huolimatta Aito Säästöpankin asiakkaiden taloustilanne on pääsääntöisesti hyvä, ja esimerkiksi järjestämättömien luottojen määrä on pysynyt hyvin alhaisella tasolla.

- Maksusuunnitelman muutoksia on haettu tänä keväänä saman tahtiin kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiakkaiden on helppo lähestyä tuttuja, henkilökohtaisesti palvelevia säästöpankkiireitamme, joten tiukentunut talous on helppo ottaa puheeksi pankin kanssa jo ennen kuin haasteet kärjistyvät ongelmiksi. Oma tulevaisuus ja sen turvaaminen kiinnostaa; esimerkiksi korkosuojausten määrä on kasvanut alkuvuoden aikana 54 prosentilla, Ahonen kiittää.

Vahvemmat hartiat ja panoksia tulevaisuuteen

Ylihärmän Säästöpankki yhdistyi Aito Säästöpankkiin 1.6.2022.

- Toimimme nyt Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen talousalueella haemme kasvua erityisesti keskisuurista yrityksistä: yhdistymisen myötä vahvistuneiden hartioiden myötä meillä on nyt aiempaa laajemmat mahdollisuudet yritysten investointien ja kasvun rahoittamiseen, Ahonen iloitsee.

Vallitsevassa epävarmassa markkina- ja maailmantilanteessa pankki panostaa entistäkin vahvemmin neuvontapalveluihin, asiakkaiden talouden valmentamiseen sekä liiketoiminnan kannattavaan kasvuun ja uudistamiseen. Alkuvuoden aikana tehtiin päätöksiä kulujen karsimiseksi ja pankin tulevaisuuden kilpailukyvyn takaamiseksi esimerkiksi konttori- ja palveluverkostoa tarkastelemalla sekä keskittämällä kassapalvelut maakuntakonttoreihin.

- Koronapandemia vähensi käteisen rahan käyttöä ja teki erilaisista digitaalisista palveluista suomalaisille entistä tutumpia. Tänä päivänä lähes kaikki arjen pankkiasiat ja jopa neuvottelut hoituvat kätevästi verkossa; tästä syystä valtaosa asiakkaista valitsee asiointikanavakseen sähköiset kanavat konttorikäynnin sijaan. Aito Säästöpankissa verkkotapaamisten suosio on parin vuoden aikana kasvanut moninkertaiseksi, ja saadut asiakaspalautteet osoittavat, että verkkotapaamisessa talousasioiden hoito ja läpikäynti on selkeää, nopeaa ja vaivatonta, Ahonen iloitsee.

Lahjoituksia eläinten hyvinvointiin, lapsille ja nuorille sekä Ukrainan sodan uhreille

Toukokuussa Aito Säästöpankki lahjoitti Säästöpankkien valtakunnallisen Hyviä tekoja -äänestyksen kautta yhteensä 57 000 euroa toimialueensa hyvää tekeville toimijoille. Lisäksi pankki teki 30 000 euron lahjoituksen Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi. Pankin omistajasäätiöt ohjasivat alkuvuoden aikana pankin toimialueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemiseen apurahoja yli 170 000 euroa.

- Hyviä tekoja -äänestyksessä eniten yleisöääniä keräsivät tänä vuonna eläinten hyvinvointi sekä lasten ja nuorten urheilu- ja muu seuratoiminta, Ahonen valottaa.

Lisätietoja:
Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 407 0334 | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | @PankkiPirkko
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista