Helmi Säästöpankki Oy:n ja Sysmän Säästöpankin yhdistyminen varmistunut

Sysmän Säästöpankin isännistö on 5.8. pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt liiketoiminnan luovutussopimuksen yksimielisesti ja Helmi Säästöpankki Oy:n omistaja Padasjoen Säästöpankkisäätiö Helmi Säästöpankki Oy:n 6.8. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa samoin yksimielisesti. Yhdistymisen täytäntöönpano edellyttää vielä Finanssivalvonnan hyväksynnän.

Sysmän Säästöpankin liiketoiminnan luovutus Helmi Säästöpankki Oy:lle tulee tapahtumaan 30.11.2020, jossa yhteydessä tullaan perustamaan Sysmän Säästöpankkisäätiö. Sysmän Säästöpankkisäätiö tulee omistamaan Helmi Säästöpankki Oy:n osakkeista 20 % ja Padasjoen Säästöpankkisäätiö 80 %. 

Yhdistymisen myötä Sysmän Säästöpankin nimi muuttuu Helmi Säästöpankiksi

Sysmän Säästöpankin asiakkaat jatkavat Helmi Säästöpankin asiakkaina ja asiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan. Yhdistymisen jälkeen Helmi Säästöpankki Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Henry Udd.

”Pankkien yhdistyminen vahvistaa Helmi Säästöpankki Oy:n asemaa paikallisena toimijana ja mahdollistaa asiakkaiden laajemman palvelemisen luontaisella uudella toimialueella. Toimintojen yhdistämisen jälkeen pankilla on mahdollisuudet olla mukana suuremmissa rahoitushankkeissa ja tarjota asiakkaille laajemmin erikoistuneita palveluita. Hallinnon yhtenäistäminen tuo osaltaan tehokkuutta vapauttaen aikaa asiakastyöhön ja henkilöstölle yhdistyminen tarjoaa entistä parempia mahdollisuuksia erikoistua ja kehittää osaamistaan”, toteaa Helmi Säästöpankki Oy:n toimitusjohtaja Henry Udd.

Padasjoen Säästöpankkisäätiö jatkaa pankin pääomistajana

”Säästöpankkisäätiöiden toiminta pankin omistajina on hallinnollisesti hyvin selkeä ja läpinäkyvä malli. Säätiöiden tehtävänä on säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen ja koulutuksen edistäminen sekä elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen. Säätiöiltä voi hakea apurahoja ja avustuksia. Omistajina säätiöiden tulee pitää huolta omistamansa pankin kannattavasta kasvusta, joka mahdollistaa osinkotulon säätiöille ja säätiön toiminnan kehittymisen.

Padasjoen Säästöpankkisäätiö jatkaa pankin pääomistajana, sen toiminta-alue on Päijät-Häme, toiminnan pääpainon ollessa Padasjoella. Perustettavan Sysmän Säästöpankkisäätiön toiminta tulee keskittymään Sysmän, Joutsan, Luhangan ja Hartolan alueelle,” kertoo Helmi Säästöpankki Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Padasjoen Säästöpankkisäätiön asiamies Valtteri Simola.

”Hallinto vie nykyisessä pankkimaailmassa paljon työaikaa ja pienessä yksikössä se on käynyt vuosi vuodelta raskaammaksi. Hallintoon on sitoutunut pankiltamme runsaasti henkilöresursseja ja poikkeustilanteissa sekä sairastapauksissa tuurausten järjestäminen on vaatinut henkilökunnaltamme suurta venymistä tehtävissään. Perustettava Sysmän Säästöpankkisäätiö jatkaa alueen säästäväisyyden, taloudellisen koulutuksen ja kasvatuksen edistämistä. Sysmän Säästöpankkisäätiön jatkossa myöntämien apurahojen ja avustusten ansiosta myös alueemme elinvoimaisuus ja taloudellinen kehitys säilyvät”, toteaa Sysmän Säästöpankin isännistön puheenjohtaja Sari Jussila.

”Yhdistyminen turvaa Säästöpankkihengen mukaisen pankkipalvelun Hartolan, Joutsan, Luhangan ja Sysmän asukkaille ja yrittäjille. Tutuksi tulleen Sysmän Säästöpankin henkilökunnan lisäksi asiakkaillamme on käytettävissään enemmän pankkialan ammattilaisia omassa pankissaan”, toteaa Sysmän Säästöpankin toimitusjohtaja Ilkka Ahonen.

Yhdistymisen jälkeen Helmi Säästöpankki Oy:llä on toimipisteet Lahdessa, Hollolassa, Heinolassa, Padasjoella, Sysmässä ja Joutsassa. Pankilla tulee olemaan noin 25.000 asiakasta ja 48 pankkialan ammattilaista. Vuoden 2019 tilinpäätöksen luvuilla pankkien yhteenlaskettu liikevoitto oli noin 4 miljoonaa euroa. Yhdistymisen jälkeen pankin vakavaraisuus on noin 20,8% ja tase 412 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: 

Henry Udd, toimitusjohtaja, Helmi Säästöpankki Oy,
henry.udd@saastopankki.fi | puh. 045 131 5228

Ilkka Ahonen, toimitusjohtaja, Sysmän Säästöpankki
ilkka.ahonen@saastopankki.fi | puh. 044 056 6133

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista