Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2018

KASVUA JA YHTEISKUNTAVASTUUTA- LÄNSI-UUDENMAAN SÄÄSTÖPANKIN VUOSI 2018

Talouskasvu jatkui Suomessa vuonna 2018 erilaisista maailmantalouden häiriötekijöistä huolimatta. Osansa kasvusta otti myös Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, joka sai vuoden aikana 2012 uutta asiakasta, lisäsi kokonaislainakantaansa 66 miljoonalla eurolla ja kasvatti talletuksia 24 miljoonalla eurolla. Ja talletuksiakin suurempi euromääräinen kasvu tuli rahastoihin, säästövakuutuksiin ja muihin sijoitusvaihtoehtoihin. Taloudellista toimeliaisuutta lisäsi toimialueella erityisesti Kirkkonummen suunnan vilkas rakennustoiminta, vaikka kokonaisuutena alueen asuntokauppamäärissä oli hienoista laskua. Erityisen tyytyväinen toimitusjohtaja Jukka Suominen on asiakasliiketoiminnan tuloksiin, joihin edellä kuvatun kasvun seurauksena tuli korkokatteen nousua 788 tuhatta euroa ja palkkiotuottojen lisäystä 383 tuhatta euroa. 

Kasvun takana on kovaa työtä. Kuljimme pankkimaailmassa viime vuonnakin tyylillemme uskollisena vastavirtaan ja lisäsimme hieman henkilökuntaamme. Olen valmis lyömään pienen vedon siitä, että meiltä löytyy neuvotteluaika lyhyimmällä odotuksella, lupaa Suominen.

Luottokannan kasvun johdosta vakavaraisuustunnusluku aleni hieman mutta on edelleen korkea 19,64 %. Kirjanpitosäännöt muuttuivat IFRS9:n voimaantulon myötä, joten luottotappioiden ja sijoitussalkun arvonmuutosten osalta luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki oli vuonna 2018 Lohjan toiseksi suurin yhteisöveronmaksaja. Lisäksi pankki jakoi pienen siivun voittovaroistaan toimialueelle yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Näillä varoilla hankittiin mm. usean taajaman keskustaan sydäniskuri turvaamaan lähitienoon arkea.

Valmistautumista peruspankkijärjestelmän uudistamiseen

Jonkin verran työtä ja hieman enemmän euroja käytettiin jo viime vuoden puolella uuteen pankkijärjestelmään valmistautumiseen. Investointi näkyy tilinpäätöksessä kannattavuutta kurittavana kustannuskasvuna. Seuraavina askeleina yksinkertaistetaan ja yhtenäistetään tuotteistusta, mikä helpottaa uuteen järjestelmään siirtymistä. Asiakkaat tulevat näkemään myös digitaalisten palveluiden kehittymistä jo ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa, joka tullee tapahtumaan vajaan kolmen vuoden kuluttua.

Muutoksia korttimaailmassa

Korttimaailmassa ei joka vuosi tapahdu suuria muutoksia. Viime vuoden aikana kuitenkin Visa Gold sai uusia ominaisuuksia, mm. lentokenttien lounge-palvelun ja Finnairin pisteohjelman. Matkavakuutus on korttiin sisältynyt jo aiemminkin. Electron-kortin poistumisesta tuli vuoden aikana tieto ja kortteja on jo vaihdettu credit/debit- tai debit-korteiksi.

Uusia palveluita yrittäjille

Säästöpankkiryhmän tekemät sopimukset toivat yrittäjäasiakkaiden ulottuville Fundun joukkorahoituksen ja Lähirahoituksen factoring-palvelut. Viimeksi mainittu mahdollistaa pienivolyymisenkin laskusaatavien rahoituksen. Henkilöasiakkaille tutut lainaturvatuotteet 
ovat saatavilla myös yritysluottoihin.

Vuoden 2019 näkymiä

Talouskasvu jatkunee hieman vuotta 2018 pienempänä. Brexit sisältänee enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia ja Putin sekä Trump voivat saada hyviä tai huonoja ideoita. Kuluva vuosikin tulee pitämään sisällään sellaisia talouteen vaikuttavia asioita, joita ei ole osattu ennakoida. Monet sinällään kaukaiset asiat tuntuvat kuitenkin välillisesti ja viiveellä itse kunkin kukkarossa. 

Tavallisen luotonottajan kannattaa seurata erityisesti odotuksia markkinakorkojen muutoksissa. Vaikka koronnousu näyttää nyt hyvin vaisulta, voi olla jo hyvinkin perusteltua harkita kiinteäkorkoista lainaa tai korkoputkea koronnousuyllätyksiltä suojautumiseksi. Talouskasvun hidastumiseen voi liittyä lomautuksia tai työpaikkojen vähentymistä, mihin voi etukäteen varautua lainaturvalla. Ja yleistä taloudellista turvaa saa jatkuvalla kuukausisäästämisellä, jossa pienet arvonlaskutkin kääntyvät pitkällä juoksulla vaurastumiseksi.

Vuoden alusta pidentyneiden palveluaikojen ja henkilökohtaisen paikallisen palvelun avulla Länsi-Uudenmaan Säästöpankki uskoo edelleenkin kasvattavansa asiakasmääräänsä. Tilikauden liikevoiton uskotaan nousevan päättynyttä tilikautta korkeammalle tasolle.

 

1.000 € 2018 2017 2016 2015 2014
      Korkokate  7 230 6 442 6 149 6 850 6 189
      Nettopalkkiot  5 157 5 984 5 337 5 386 5 089
      Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat nettotuotot
 
 425        
      Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot
 
  3 711  2 909 2 252 2 125
      Suojauslaskennan nettotulos    -3 -4 -2 5
      Muut tuotot  1 117 660 1 348 1 052 1 644
 Tuotot yhteensä 13 929  16 795 15 739 15 539 15 052
      Henkilöstökulut - 4 121  -3 891 -3 812 -3 774

- 3 895

      Muut hallintokulut - 4 411  -3 903 -3 524 -3 803 -3 429
      Muut kulut -2 929  - 2 194 -2 200 -2 073 -2 248
 Kulut yhteensä -11 461  -9 988 -9 536 -9 650 -9 572
      Odotettavissa olevat luottotappiot -456         
      Arvonalentumistappiot luotoista
  -1 905 -1 100 -930 -1 117
      Muiden rahoitusvarojen  odotettavissa olevat luottotappiot -8         
 Liikevoitto  2 004 4 902 5 103 4 959 4 363
           
 Kulu-tuotto -suhde %
 -82,3 -59,5 -60,6 -62,1 -63,6
           
 Talletukset 543 682 519 744  505 405  475 656   462 142
 Luotot (sis. välitetyt luotot) 663 222  599 974  576 795  571 351  574 307 
 Järjestämättömät saamiset luotonannosta  1,1 % 1,0 %  0,9 % 0,7 % 0,6%
 Tase 674 255  660 326  644 039  686 816 638 995
           
 Toimipisteitä 10  10 10 10 10
 Henkilöstö 74 68 70 68 69

 

Terveisin

LÄNSI-UUDENMAAN SÄÄSTÖPANKKI

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jukka Suominen, puhelin 050 587 9974.

 
Kirjoitettu
Tyyppi

Raportit ja julkaisut

Julkaisija

Ajankohtaista