Vahva alkuvuosi Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tulostiedote 1.1.-30.6.2021.

Vahva alkuvuosi Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin tuloskehitys oli alkuvuoden 2021 aikana viime vuotta vahvempi. ”Merkittävin tulosta parantava tekijä kuluvalle vuodelle on ollut pankin oman sijoitussalkun tuotot, jotka ovat kehittyneet suotuisasti talouskasvun asteittaisen elpymisen ja yritysten hyvien tulosten seurauksena”, kertoo Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe. Asiakasliiketoiminnan kannattavuus on ollut hyvällä tasolla ja pankin kannattavuus koheni siten hyvin. Pankin liikevoitto katsauskaudella 1-6/2021 oli 3,2 miljoonaa euroa (0,5). 

Pankin korkokate parani luottokannan kasvun ja alhaisten korkokulujen ansiosta. Korkokate oli katsauskaudella 4,9 miljoonaa euroa (4,4). Palkkiotuottoja kertyi 4,8 miljoonaa euroa (4,5). Merkittävimmät palkkiotuottoja kerryttävät erät ovat tuotot luotonannosta ja maksuliikenteestä.

Luottokannasta kirjattujen odotettavissa olevin luottotappioiden määrä on kuluvana vuonna vähentynyt 90 tuhatta euroa. Odotettavissa olevat luottotappiot olivat kesäkuun lopussa 0,6 % luotto- ja takauskannasta. Toteutuneilta luottotappioilta ei vältytty, niitä kirjattiin katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus vahvistui

Katsauskauden lopussa Länsi-Uudenmaan Säästöpankin pääomarakenne oli vahva ja koostui yksinomaan ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä olivat 83,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 81,0).

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin vakavaraisuussuhde oli 23,2 (31.12.2020: 22,6) prosenttia, joka on hyvällä tasolla. Vahvan vakavaraisuuden turvin pankillamme on mahdollisuus kehittää toimintaa ja kasvattaa luotonantoa entisestään ja olla mukana entistäkin suuremmissa hankkeissa. 

Luottokanta ja asiakasvarat kasvoivat  

Luottokannan määrä kasvoi tarkastelujaksolla 16,2 miljoonaa eli kasvua oli 2,3 %. Koko luotonanto, sisältäen välitetyt kiinnityspankkiluotot, oli kesäkuun lopussa 717 miljoonaa euroa. Erityisen voimakasta kasvu oli vapaa-ajanasuntoluotoissa sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille myönnetyissä luotoissa.

Asiakasvarat kasvoivat 35 miljoonaa (4,4 %) vuoden alusta. Erityisen voimakkaasti kasvoivat positiivisen markkinakehityksen myötä rahasto- ja osakesäästöt, jotka kasvoivat seurantajaksolla 13 %. Talletukset kasvoivat tarkastelujaksolla 9,7 miljoonaa (1,7 %). Asiakasvaroja oli kesäkuun lopussa 825 miljoonaa euroa.

Nostettujen luottojen määrä alkuvuonna oli 103 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli 92 miljoonaa euroa. 

Asiakastyytyväisyys pysyi erinomaisella tasolla

Tyytyväisten asiakkaiden antamat arvosanat ovat nousseet hienosti koko alkuvuoden aikana. Asiakkaiden suositteluindeksi on nyt huippulukemissa, suositteluindeksi NPS-luku alkuvuonna oli 84.

Henkilöstö

Olemme kasvava, kannattava ja vakavarainen säästöpankki, jonka asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys on korkea. Panostamme henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja koulutukseen. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on yksi tärkeä tuloksen tekemisen ja menestyksen kivijalka. Meitä säästöpankkilaisia on tällä hetkellä 69 ja palvelemme asiakkaita eri kanavissa koko pankkimme alueelle Lohjalla, Kirkkonummella, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Teemme aktiivista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja näin voimme tarjota laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden asiakkaillemme.

Avainluvut

  1-6/2021 1-6/2020 12/2020
Liikevoitto, M€ 3,2 0,5 3,8
Vakavaraisuus, % 23,22 21,3 22,46
Omat pääomat ja varaukset, M€ 89 78 87
Tase, M€ 694 699 682
Asiakasvarat, M€ 825 767 790
Luotot, M€ 712 694 695
Kulu/tuotto -suhde 65,2 85,4 71,1
Henkilöstön määrä 69 70 70

 

Lisätiedot

Samu Rouhe - Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja.

 Samu Rouhe

 Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
 toimitusjohtaja
 050 348 4341
 samu.rouhe@saastopankki.fi

Anne Toivonen - Länsi-Uudenmaan Säästöpankin talous- ja henkilöstöjohtaja. Anne Toivonen

 Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
 talous- ja henkilöstöpäällikkö
 050 420 0980
 anne.toivonen@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija
...