Liedon Säästöpankilta 125 000 euroa paikalliseen toimintaan ja alueen elinvoimaisuuden tukemiseen

Liedon Säästöpankki lahjoittaa ennätykselliset 125 000 euroa paikallisille toimijoille ja alueen elinvoimaisuuden tukemiselle. Lahjoitusten taustalla on Säästöpankkien jokavuotinen Hyviä tekoja – vastuullisuuskampanja ja Liedon Säästöpankin oma 125-juhlavuosi.

Liedon Säästöpankki juhlavuosi

Poikkeuksellisina aikoina tuetaan poikkeuksellisen monia kohteita 

– Tällaisina haastavina aikoina tukea tarvitsevien määrä on valtava, kertoo toimitusjohtaja Jussi Hakala. – Pankkina autamme omia asiakkaitamme myöntämällä esimerkiksi lyhennysvapaata tai muuta joustoa. Koemme myös, että paikallisena toimijana meillä on pitkät perinteet ja tahto tukea hyviä hankkeita, jatkaa Hakala. – Koska pankkimme ei jaa osinkoja, vaan käyttää voittovaransa palveluiden kehittämiseen ja paikkakunnan tukemiseen, on tällainen vastuullisuusajattelu meille onneksi mahdollista. 

Tänä vuonna tuen saajat ovat läpileikkaus yhteiskunnasta, sillä korona koskettaa meitä kaikkia: perheitä, lapsia, nuoria, ikäihmisiä, ympäristökohteita sekä vapaaehtoistoimintaa harjoittavia. 

Seuraavat kohteet saavat kukin 2500 euron lahjoituksen: 

  • Operaatio Ruokakassi, Turku 
  • Paimion Pelastakaa Lapset ry, Paimio 
  • Palvelukeskus Ruska, Lieto 
  • Perhekeskus Satelliitti, Raisio 
  • Naantalin vanhusten tuki ry, Naantali 
  • Turun kaupunkilähetys ry, Nuorten tuettu asuminen, Turku 
  • Kansalaistoiminnan keskus Puntari, Kaarina 
  • Paloautosisarukset Junnu, Jannu ja Jenna, Loimaa 
  • Tyrni-istutusprojekti, Varsinais-Suomi 
  • Saaristomeren suojelurahasto, Saaristomeri 

Pankilta merkittävä tuki yliopiston diplomi-insinöörikoulutukseen 

Liedon Säästöpankki on päättänyt lahjoittaa 100 000 euroa Turun yliopiston tekniikan koulutusalalle. – Tällä lahjoituksella on kauaskantoinen vaikutus. Sillä tuetaan laajenevaa diplomi-insinöörikoulutusta, Turun seudun elinvoimaisuutta, myönteistä kehitystä ja tulevaisuuden tutkimustyötä. Elinvoimainen Turun seutu hyödyttää sekä yksityisiä että yrityksiä luoden tulovirtoja ja työpaikkoja. – Toivomme lisäksi, että tällä lahjoituksella panostetaan erityisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen tutkimukseen ja opetukseen. – Me uskomme, että siinä voittavat lopulta kaikki, päättää Hakala. 

Vastuullisuusajattelun juuret ulottuvat 200 vuoden päähän 

Vastuullisuus on yksi Säästöpankkiryhmän toimintaa ohjaavista arvoista asiakasläheisyyden, yhteistyön ja tuloksellisuuden lisäksi. Hyviä tekoja –vastuullisuuskampanjalla halutaan tukea yhteisöjen ja ihmisten hyvinvointia. Vuosittain toteutettavassa Hyviä tekoja -kampanjassa paikallisilla asukkailla on merkittävin rooli, sillä asukkaiden äänten joukosta paikallinen Säästöpankki valitsee lopulliset tukikohteensa. 

Tänä vuonna Liedon Säästöpankin toimialueella äänestyskohteita oli 98 äänimäärän ollessa 27 886. Koko Suomessa äänestyskohteita oli 1 329 äänimäärällä 251 520. Kukin Säästöpankki määrittelee vuotuisen lahjoitussummansa. Liedon Säästöpankin tämänvuotinen summa on 125 000 euroa 125-juhlavuoden kunniaksi. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jussi Hakala, p. 010 4309 710, jussi.hakala@saastopankki.fi 

2500 euron lahjoituksen saavat: 

Paloautosisarukset Junnu, Jannu ja Jenna, Loimaa 
Paloautosisarukset tekevät turvallisuusvalistustyötä, jossa pääpaino syrjäytyneissä nuorissa. Autoja käytetään myös palokuntanuorten kouluttamiseen. Toiminta on omarahoitteista, osa rahoituksesta tulee talkoista (esim. rallikisojen päivystykset, turvallisuuskoulutukset). Vuonna 2014 alkanutta toimintaa koordinoi Jokivarren VPK ry. Vuosittain autoilla tehdään n. 85 turvallisuustapahtumaa. 

Naantalin vanhusten tuki ry, Naantali 
Yhdistys tekee naantalilaisten vanhusten hyväksi työtä. Ikäihmisille kohdistuvaa toimintaa, virikkeitä ja virkistystä arjessa ja juhlassa. Yhdistys toimii vapaaehtoispohjalla ja järjestää kerhotoimintaa, teatterimatkoja sekä tutustumismatkoja lähiympäristöön. Vuodessa on n. 330 eri tapahtumaa, esim. äitienpäivä 250 henkilöä, kesäjuhla 250 henkilöä, joulujuhla 250 henkilöä. Kaikkiaan tapahtumissa käy n. 8000 henkilöä 

Saaristomeren suojelurahasto 
Saaristomeren vesien ekologinen tila on valtaosaltaan luokiteltu tyydyttävään luokkaan. Saaristomerellä ei ole enää lainkaan hyvään tilaan luokiteltuja vesimuodostumia. (Lähde: V-S ELY-keskus 9/2019.) Saaristomeren fosforikuormitus on pysynyt ennallaan 25 vuotta kun muualla Suomenlahdella kuormitus on saatu vähenemään 59 % ja muualla Itämerellä 25 % (Lähde: HELCOM). Suojelurahasto kerää varoja (rahankeräyslupa RA/2019/482) ja ohjaa ne paikallisiin vesiensuojeluhankkeisiin. Tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen ja vesien tilan yleinen parantaminen Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Rahasto on rahoittanut yli 50 vesiensuojeluhanketta mm. kosteikkojen rakentaminen, ruovikonleikkaukset, purojen kunnostus, neuvonta, jätevesisuunnitelmat ja ympäristökasvatus. 

Operaatio Ruokakassi, Turku 
Operaatio Ruokakassi ry on 1.3.2008 perustettu turkulainen, pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö, jonka tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa, hygieniatuotteita ja vaatteita jaettavaksi yhdistyksen kanssa yhteistyössä toimivien seurakuntien kautta vähävaraisille ihmisille. Operaatio Ruokakassin työntekijät myös tukevat ja auttavat ruoka-apua hakevia ihmisiä ja lisäksi kouluttavat ruoka-avussa toimivia vapaaehtoisia. 

Paimion Pelastakaa Lapset ry, Paimio 
Pelastakaa Lapset ry. on mukana Eväitä Elämälle –ohjelmassa. Paikallisyhdistykset tukevat vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Oppimateriaalitukea myönnetään toisen asteen opiskelijoille ja harrastukea alle 18-vuotiaille lapsille, joiden opiskelu tai harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. 

Perhekeskus Satelliitti, Raisio 
Avoin kohtaamispaikka alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Kohtaamispaikan toimintaa pyörittää MLL:n Varsinais-Suomen piiri sekä MLL Raision paikallisyhdistys. Satelliittia pyöritetään suurelta osin vapaaehtoistyöllä ja lahjoituksilla. Satelliitti yhdistää ja tukee lapsiperheitä sekä tekee monikulttuurista yhteistyötä ja tekee ennaltaehkäisevää perhetyötä. 

Turun kaupunkilähetys ry, Nuorten tuettu asuminen 
Tukee vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla nuoria, joilla on vaikeuksia itsenäisen elämän aloittamisessa. 

Palvelukeskus Ruska, Lieto 
Ruskan vakituisten kävijöiden ns. intervalliasiakkaiden virkistystoiminta hoitavan henkilökunnan ohjauksessa. Teatterimatka, torikahvit, laivapiknik, tarvehankinnat Ruskaan. 

Kansalaistoiminnan Keskus Puntari, Kaarina 
Kaikille kaarinalaisille ja Kaarinassa toimiville yhdistyksille sekä kansalaisille avoin ja maksuton kohtaamispaikka. Puntarissa on käyntejä vuosittain noin 6 500. Puntarissa kohdataan, kahvitellaan ja kokoonnutaan yhteen, verkostoidutaan ja ystävystytään. Puntarin on todettu vähentävän yksinäisyyttä ja lisäävän hyvinvointia. 

Tyrni-istutusprojekti, Turku 
Tyrni-istutuksia ravinteiden sieppaukseen Saaristomeren valuma-alueella (TYRNIRAKI). Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön vetämä 4-vuotinen hanke. Viidelle Varsinais-Suomen jokialueelle istutetaan 3 300 tyrnipensasta sitomaan maata, parantamaan maan multavuutta ja sieppaamaan fosforia, typpeä ja muita ravinteita. Sadonkorjuun yhteydessä ravinteet saadaan pois kierrosta ja tyrnimarjat ja lehdet voidaan hyödyntää kotimaisessa elintarviketuotannossa. Näin vähennetään Saaristomeren suurinta ongelmaa, fosforipäästöä. Projektissa tutkitaan tyrniä ja maan sekä veden laatua. Projektin ammattitaito on pitkällisen työn tulosta ja mallia on otettu mm. Kiinan lössialueiden onnistuneesta kunnostuksesta tyrni-istutuksin. Projekti on koko yhteiskunnan edun mukainen ja tulokset ovat julkisia ja monistettavissa.

100 000 euron lahjoituksen saa: 

Turun yliopiston tekniikan koulutusala.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista