Määrätietoinen tuloksentekijä

Toimitusjohtaja Jussi Hakala on johtanut 125-vuotiasta Liedon Säästöpankkia 23 vuotta. Hän on ansiokkaan uransa aikana nähnyt ja kokenut paljon. Nyt hän odottaa tulevia eläkepäiviä uteliaana. Näin hän muistelee menneitä ja suunnittelee tulevaa:

Jussi Hakala.

Miten päädyit pankkialalle, ja mikä alassa kiehtoi?

– Valmistuin taloustieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta 1980-luvun alussa. Alun perin aikeenani oli työskennellä perheyrityksessämme kotipaikkakunnallani Teuvalla, Etelä-Pohjanmaalla. Säästöpankkiliitto haki kuitenkin samaan aikaan vastavalmistuneita johtajakoulutukseen. Päätin hakea koulutukseen ja tulin valituksi. Niin avautui työura Säästöpankkiryhmässä.

Säästöpankki oli minulle tuttu jo suvun perintönä: isoisäni oli perustamassa Teuvan Säästöpankkia, ja hän toimi pitkään sen toimitusjohtajana.

Pankkialassa minua on aina kiehtonut sen monipuolisuus: yhtäältä ala tarjoaa suuria makrotaloudellisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, mutta toisaalta se on konkreettista työtä asiakkaiden kanssa. Säästöpankkiaate on kestävän kehityksen aate, joka pitää asiakkaidensa puolta ja on olemassa heitä varten. Tällainen liiketoiminnan sosiaalinen aspekti puhutteli minua.

Mikä on ollut työsi parasta antia?

– Säästöpankkityö on tarjonnut minulle suunnattoman hienon mahdollisuuden toteuttaa itseäni ja tehdä työtä tärkeiksi kokemieni asioiden parissa. Parasta antia ovat olleet ne hetket, kun on miettinyt osaavan ja innostuneen tiimin kanssa ratkaisuja eri haasteisiin. Eteenpäin pääseminen ja onnistumiset ovat antaneet valtavasti energiaa jatkaa matkaa. Näitä hetkiä on sisältynyt sekä työhön omassa pankissani että työskentelyyn Säästöpankkiliitossa koko ryhmää koskevien asioiden parissa.

Mitkä ovat olleet urasi mieleenpainuvimpia hetkiä?

– Liedon Säästöpankin kasvutarina on todella hieno ja ainutlaatuinen, ja siinä on paljon koskettavia hetkiä. Viime vuonna valmistui tohtori Jukka Koiviston kirjoittama pankin 125-vuotisjuhlavuoden historiateos. Teoksen myötä moni muisto palautui elävänä mieleeni, ja niiden joukosta on vaikea nostaa vain yhtä tai kahta asiaa. Tiivistetysti voisi sanoa, että uudistukset ovat olleet mieleenpainuvimpia: toiminnan monipuolistuminen rahasto- ja vakuutussäästämiseen, yrityspankki- ja yksityispankkitoimintaan sekä lakipalvelujen laajentaminen ja pankin palvelumuotoilun käynnistäminen.

Huippuhetkiä sisältyy myös Säästöpankkiliitossa työskentelyyn ryhmän jälleenrakentamiseksi 1990-luvun romahduksen jälkeen. Osallistuin tähän työhön Säästöpankkiliiton hallituksessa 18 vuoden ajan, josta 13 vuotta toimin puheenjohtajana. Sinä aikana rakennettiin ryhmän infrastruktuuria uudelleen ja luotiin uusia rakenteita: Sp-Rahastoyhtiö, Sp-Henkivakuutusyhtiö, Nooa Säästöpankki Oy, Säästöpankkien Keskuspankki ja kiinnitysluottopankki sekä Sp-Koti-kiinteistövälitysketju. Ne ovat edesauttaneet ratkaisevasti sitä, että paikallinen säästöpankki on kilpailukykyinen tänä päivänä.

”Liedon Säästöpankin kasvutarina on ainutlaatuinen.” 

Mieleeni on jäänyt tietysti myös hyvin dramaattinen vaihe, Suomen Säästöpankin pilkkominen 1993. Urani alkupuolella suuret muutokset seurasivat toisiaan: 1980-luvun lopun rahamarkkinoiden vapautuminen, kasvu, romahdus ja Suomen Säästöpankin muodostuminen. Myös 1990-luvun alun talouskriisi seurauksineen oli kerta kaikkiaan järkyttävää aikaa asiakkaillemme ja lopulta Suomen Säästöpankin pilkkomisen myötä myös työntekijöillemme.

Miten vaikeista ajoista on selvitty?

– Säästöpankkien pilkkomisen aikaan työkavereiden keskinäinen tuki oli tärkeää, ja se on auttanut pienemmissäkin ongelmissa: jos suunta on sama, ongelmat eivät ole esteitä vaan hidasteita. Liedon Säästöpankki on myös uudistunut asiakkaiden ja muun toimintaympäristön mukana. Uudistuminen ei ole itsestään selvää eikä helppoa, ongelmat liittyvät usein uudistumishaluun ja -kykyyn. Jos on halua, osaaminen pystytään kyllä aina rakentamaan ennen pitkää. Jos taas halu puuttuu tai ei ymmärretä muutoksen tarvetta, on jaksettava panostaa dialogiin – sen avulla selvitään ongelmista.

Miten pankki on onnistunut säilymään vahvana ja itsenäisenä?

– Historiateos kuvaa hyvin sitä, miten vahva halu itsenäisyyteen ja usko omaan ajatteluun piti pankin itsenäisenä vaaran vuosina. Tämä näkyi sekä luottamusmieshallinnossa että edeltäjäni Jaakko Kailialan toiminnassa. Olen pitänyt tätä asennetta johtotähtenä myös omassa toiminnassani: on uskallettava tarvittaessa irtaantua valtavirrasta ja luottaa omaan ajatteluun.

”Onnistumiset ovat antaneet energiaa jatkaa matkaa.”

Säästöpankilla ei ole omistajia, joten ainoa keino pitää kestävästi yllä vakavaraisuutta on toimia pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Emme pyri maksimoimaan voittoa, mutta tarvittavien tulevaisuusinvestointien ja kilpailukykyisten palveluiden vuoksi meidän on koko ajan huomioitava kannattavuus ja vakavaraisuus.

Mistä Liedon Säästöpankin dynaamisuus ja innostus kumpuaa?

– Meillä on vahvasti säästöpankkityöhön sitoutuneita asiantuntijoita palvelemassa asiakkaitamme. Uskon, että työn merkityksellisyys antaa intoa ja tuo dynaamisuutta toimintaamme. Ratkaisevaa on ihmisten oma sisäinen motivaatio ja halu toteuttaa kutsumustaan pankissa asiakkaiden hyväksi.

Olemme itsenäinen toimija, ja päätöksentekijöillä on paikalliset kasvot. Pystymme ketterään toimintaan, olemme osaavia ja tarjoamme kumppanuutta. Pyrimme olemaan myös helposti tavoitettavissa. Asiakkaiden tyytyväisyys palkitsee.

Miten viime vuosien nopeisiin muutoksiin on vastattu?

– Muutoksiin vastataan heti, eikä ikäviäkään päätöksiä lykätä. Muutokset toimintaympäristössä täytyy tunnistaa riittävän ajoissa, jotta ei tarvitse tehdä äkkinäisiä liikkeitä. Lisäksi täytyy miettiä, miten ja milloin reagoidaan. Muutoksen suunta ja ajoitus ovat hyvin tärkeitä päätöksenteossa. Vahvuutemme on asiakkaitamme palveleva henkilöstömme. Haluamme kehittyä asiantuntijaorganisaationa ja perustaa asiakassuhteen kumppanuudelle. Tahdomme olla asiakkaidemme talouden huippuosaajia ja tähtäämme siihen, että hallitsemme erityisesti heidän muutostilanteitaan. Näin voimme parhaiten auttaa ja luoda osaamisellamme lisäarvoa.

Mikä pankkialan kehityksessä on yllättänyt?

– Ehkä eniten on yllättänyt se, että kaikista muutosennustuksista huolimatta pankkiala on pysynyt suhteellisen vakaana toimialana. Suomalainen pankkiala on maailman huippua. Kilpailu on täällä kovaa, mutta asiakas hyötyy siitä. Hyvää on juuri tämä vakaus ja luotettavuus. Vähemmän hyvää taas on se, että finanssikriisin jälkeen alkanut pankkialan sääntely kasvaa yhä. Se on tarkoitettu asiakkaiden ja veronmaksajien hyödyksi, mutta sillä on myös haittavaikutuksia, jotka näkyvät asiakkaille jäykempänä ja hitaampana palveluna.

Miten arvioit tulevaa – mikä muuttuu, mikä on pysyvää?

– Pysyvää on muutos – fraasi tai ei, näin se on. Ihmiset tarvitsevat kyllä jatkossakin pankkipalveluja mutta eivät välttämättä pankkeja, sillä digitalisaatio muuttaa tapoja hoitaa pankkiasioita. Pankkitoimiala on jo pirstoutunut, ja Suomessa kasvu keskittyy niin sanotusti kasvukolmioon. Turvallisuuden, vakauden ja luotettavuuden tarve on pysyvää jatkossakin. Kumppanuudelle on kysyntää, ja se tarjoaa kasvolliselle, paikalliselle pankille elintilaa tulevaisuudessa.

Mitkä ovat suunnitelmasi pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen?

– Minulla on ollut onni tehdä pitkään töitä. Kalenterini on aina ollut täynnä pitkäksi aikaa eteenpäin, mutta en kuitenkaan koe uhranneeni perhettäni, ystäviäni tai harrastuksiani työn alttarille. Olen ollut sopivan itsekäs ja pystynyt myös yhdistämään tekemisiäni. Kaikki on lähtenyt sisäisestä motivaatiosta: olen saanut tehdä itselleni sopivaa ja todella kiinnostavaa työtä. Vaikeita päiviä on ollut, mutta ei tylsiä. 

Jotkut luottamustehtävät jatkuvat ainakin jonkin aikaa, mutta muuten en ole hirveästi suunnitellut tulevaa. Ajattelen, että laskeudun kellumaan mahdollisuuksien mereen. En tee välttämättä mitään vaan katson, mitä tuleman pitää. Vietän aikaa perheeni, lasteni ja lastenlasteni kanssa varmasti entistä enemmän. Olen luonnostani kiinnostunut hyvin monenlaisista asioista, kuten kirjallisuudesta, matkailusta, kirjoittamisesta ja urheilusta. Vahvimmat tunteeni tällä hetkellä ovat kiitollisuus menneestä ja uteliaisuus tulevaan – ja pidän noista tunteista.

Jussi Hakala
toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Liedon Säästöpankki

Julkaistu

Ajankohtaista