Someron Säästöpankin Fjällräven Kånken-reppu -arvonta

Kolme tapaa osallistua arvontaan:

1. Lataa Instagramiin itse ottamasi kuva kesätapahtumassa missä Someron Säästöpankki on mukana.   Käytä kuvassa hashtageja #säästöpankki ja #spkånken. Älä unohda kertoa paikkaa jossa kyseinen kuva on otettu. Instagram-profiilisi on oltava julkinen, jotta voit osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuva on itse vastuussa siitä, että hänellä on oikeudet kuvan käyttämiseen ja levittämiseen. Käyttämällä arvonnan hashtagejä arvontaan osallistuva luovuttaa oikeuden siihen, että kuva voidaan julkaista Someron Säästöpankin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

TAI

2. Tykkää Facebookissa Someron Säästöpankin sivusta 1.5.2019 – 31.8.2019 välisenä aikana.

TAI

3. Jos sinulla ei ole Facebook- tai Instagram-tiliä, voit osallistua arvontaan pankin konttoreissa ja tapahtumissa jaettavilla arvontalomakkeilla tai sähköisellä Lyyti-lomakkeella tapahtumissa, jossa sähköisen lomakkeen käyttö mahdollista.

Onnea arvontaan!

 

Arvonnan säännöt:

Arvonnan järjestäjä

Someron Säästöpankki, Joensuuntie 27, 31400 Somero.Y-tunnus: 0153091-9.(Jäljempänä: järjestäjä)

Kampanja-aika

Arvonnan osallistumisaika on 1.5. – 31.8.2019.

Arvontaan  osallistumisen edellytykset

Arvontaan voivat osallistua: Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt.

Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän kanssa samaan pankkiryhmään kuuluvien yritysten tai yhteisöjen henkilökunta tai heidän perheensä. 

Arvonnan palkinnot ja voittajien julkistaminen 

Palkinnot:

1. Osallistumisaikana arvotaan 16 Säästöpankki –brodeerattua Fjällräven Kånken-reppua. Arvontoja on neljä: toukokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun arvonta. 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan/tuotteeseen. 

Arvonta tapahtuu: Arvonta-ajankohta on kerran kuukaudessa kuun 8. päivä, 1.6. - 30.09.2019 välisenä aikana. Toukokuun arvonta suoritetaan 8.6., kesäkuun arvonta suoritetaan 8.7., heinäkuun arvonta suoritetaan 8.8. ja elokuun arvonta suoritetaan 8.9. Mikäli päivä on viikonloppuna arvontaan palkinto seuraavana pankkipäivänä

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta henkilökohtaisesti kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Lisäksi voittajan nimi ja kotipaikkakunta voidaan julkaista Someron Säästöpankin Instagram tilillä sekä Facebook- ja nettisivuilla.
Jos kilpailuun osallistuja on alle 13-vuotias, osallistumiseen ja mahdollisen nimen ja kilpailutyön julkaisemiseen on oltava huoltajan suostumus.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa arvonnoista mahdollisesti aiheutuvat arpajaisverot.  
Arvontaan osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Tietojenkäsittely

Arvontaan osallistuvien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Järjestäjä ei säilytä henkilötietoja arvonnan jälkeen, vaan kaikki annetut henkilötiedot tuhotaan, kun voittajat on arvottu, heihin on saatu yhteys ja palkinnot on toimitettu. Annetut henkilötiedot tuhotaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta.

Järjestäjän arvonta- ja kilpailun tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Someron Säästöpankki
Y-tunnus: 0153091-9.
Käyntiosoite: Joensuuntie 27, 31400 Somero
(Jäljempänä "järjestäjä")

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Nina Vartemaa
Someron Säästöpankki 
Joensuuntie 27
040-5487860
nina.vartemaa@saastopankki.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Säästöpankkiryhmän tietosuojavastaava Essi Ruokanen
Säästöpankkiliitto osk
Postiosoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Sähköpostiosoite: tietosuoja@saastopankki.fi

Rekisterin nimi

Säästöpankki Kånken-reppu

Rekisteröityjä ovat arvontaan ilmoittautuneet henkilöt. Rekisterin tietoja käytetään arvontaan ilmoittautuneiden yhteystietojen hallintaan, arvonnan voittajien arvontaan, voitosta ilmoittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen arvonnan voittajille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä arvontaan osallistuvan henkilön itse ilmoittamia tietoja: 
- etu- ja sukunimi  
- postiosoite 
- postinumero ja -toimipaikka 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Mikäli rekisteröity on alle 13-vuotias, edellytyksenä on lisäksi huoltajien suostumus.

Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen markkinointitarkoituksiin

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin, muuta kuin voittajan erillisellä suostumuksella. 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille palkinnon toimittamista tai lunastamista varten.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kilpailun/arvonnan palkinto on arvottu, voitosta on tiedotettu arvonnan sääntöjen mukaan, kilpailun/arvonnan voittajat on tavoitettu palkinnon toimittamiseksi ja palkinto on toimitettu kilpailun/arvonnan voittajille.

Henkilötiedot tuhotaan kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus rekisterinpitäjältä siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja, rekisteröidyllä on oikeud saada tämän asiakirjan tiedot ja jäljennös käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun, mikäli rekisteröity pyytää lisäjäljennöksiä käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojaan tai poistamaan ne. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa osallistumisensa kilpailuun/arvontaan milloin tahansa ennen arvonnan suorittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiaan tietoja yleisesti konekielisesti luettavassa muodossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirto-oikeuden toteuttamiseksi.

Pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole lainmukaista.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjä on suojannut henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisterin suojauksessa käytetään seuraavia keinoja:

- laitteiston ja tiedostojen suojaus
- kulunvalvonta
- käyttäjien tunnistus
- käyttövaltuudet
- käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan.

 


 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista