Paikallisen ja vastuullisen Someron Säästöpankin kasvu jatkuu – liiketoimintavolyymi ylitti miljardin euron rajapyykin

Someron Säästöpankin asiakasvarojen ja kokonaisluottojen yhteismäärä rikkoi ensimmäistä kertaa miljardin euron rajapyykin huhtikuun lopussa. Kokonaismäärä hoidossamme olevia asiakkaiden varoja on yhteensä 556 miljoonaa euroa, jossa kasvua kuuden kuukauden aikana lähes 31 miljoonaa euroa. Vuosikasvuksi muutettuna tämä tarkoittaa 12 prosentin kasvuvauhtia, kertoo toimitusjohtaja Petri Siviranta.

Someron Säästöpankki

Paikallisen ja vastuullisen Säästöpankin kasvu jatkuu – liiketoimintavolyymi ylitti miljardin euron rajapyykin


Someron Säästöpankin asiakasvarojen ja kokonaisluottojen yhteismäärä rikkoi ensimmäistä kertaa miljardin euron rajapyykin huhtikuun lopussa. Kokonaismäärä hoidossamme olevia asiakkaiden varoja on yhteensä 556 miljoonaa euroa, jossa kasvua kuuden kuukauden aikana lähes 31 miljoonaa euroa. Vuosikasvuksi muutettuna tämä tarkoittaa 12 prosentin kasvuvauhtia, kertoo toimitusjohtaja Petri Siviranta. Suurin kasvua selittävä tekijä löytyy henkilöasiakkaiden talletus-, rahasto- ja arvo-osuussäästöjen kasvusta. On ilo huomata, että säästäminen on tullut osaksi yhä useamman ihmisen arkea. Merkillepantavaa aikaisempiin vuosiin nähden oli, että kasvu ei kohdistunut pelkästään rahasto- ja vakuutussijoituksiin, vaan perinteiset pankkitalletukset kasvoivat samassa tahdissa. Talletusten osuus asiakkaiden varoista on 65 prosenttia. Nykyisessä korkoympäristössä ja heiluvien kurssien maailmassa pienituottoinen talletus tuo turvaa, kun pääoman säilyminen on varmaa.

Alkuvuoden aikana myönsimme lähes 113 miljoonaa euroa uusia luottoja, joista asuntoluottoja yli 36 miljoonaa ja yritys- ja maatalousluottoja lähes 52 miljoonaa euroa. Kasvusta huolimatta luottokanta kasvoi alkuvuoden aikana nettona vain 18 miljoonaa euroa, mikä on konkreettinen esimerkki matalan korkotason vaikutuksesta: vaikka uutta lainaa myönnetään reilusti, luottokanta kasvaa maltillisemmin, sillä vanhat lainat lyhenevät reippaasti. Pankinjohtaja Joni Rintamaan mukaan Someron Säästöpankki erottuu suurimmasta osasta paikallispankkeja siinä, että meillä on yritys- ja maatalousasiakkaiden osuus lainakannasta lähes 40 %. Taustana tälle on pitkät perinteet maatalous- ja yritysrahoituksesta toimialueilla, joka heijastuu tänäkin päivänä vahvana osaamisena kyseessä olevilla toimialoilla. Someron Säästöpankki onkin Säästöpankkiryhmän suhteellisesti suurin maatalouden rahoittaja. Rintamaan mukaan pääosa yrityslainoituksesta kohdistuu investointeihin, joten yritysten ja yrittäjien usko tulevaisuuteen on edelleen vahvaa. Osaavan työvoiman saanti tuntuu olevan monessa yrityksessä kasvun jarruna, joten eväitä kovempaankin kasvuun olisi.

Ilahduttavan paljon yritysrahoituksesta kohdistuu liikevaihdon kasvusta johtuvaan käyttöpääoman tarpeeseen. Uskomme henkilökohtaiseen, joustavaan ja asiantuntevaan palveluun, jonka tarve korostuu yritys- ja maatalousasiakkaissa. Viime vuosina tehdyt panostukset henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä yrityshenkilöstön lisäykset näkyvät uusien yritys- ja maatalousasiakkaiden mielenkiintona pankkiamme kohtaan.

Someron Säästöpankin liikevoitto alkuvuodelta oli 3,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna parannusta oli 1,8 miljoonaa euroa. Pankin hallinnoimien asiakasvarojen ja luottokannan kasvusta johtuen pankin tuotot kasvoivat. Myös suotuisampi sijoitusmarkkinakehitys aiheutti osaltaan positiivisen tulosvaikutuksen. Pankin vakavaraisuus pysyi lähes viime vuoden vastaavalla tasolla, ollen edelleen vahva, Siviranta toteaakin: ”Kun pankin toimialue voi hyvin, paikallisena toimijana myös Säästöpankki voi hyvin. Vahva paikallinen pankki on koko toimialueen etu.”

Omistusasuminen houkuttaa edelleen

Vaikka asuntomarkkinoihimme vaikuttavia talouden epävarmuustekijöitä on ilmassa runsaasti ja vuokralla asuminen yleistyy, suurin osa suomalaisista haluaa silti omistaa kotinsa. Toimitusjohtaja Siviranta toteaakin, ”kannattaa muistaa, että asuntokauppoja tehdään aina, kaikissa olosuhteissa – talouden pilvistä ja uhkakuvista riippumatta”. Asuntokauppaa ohjaavat tekijät kuten työllisyys, korkotaso ja kuluttajien luottamus, ovat edelleen optimaaliset asuntomarkkinoiden kannalta, Siviranta toteaa. Omistusasuminen tulee edelleen pääsääntöisesti edullisemmaksi kuin vuokralla asuminen. Säästöpankissa halutaan edistää nuorten ensiasunnon hankintaa muistuttamalla nuorille säästämistä asp-tilin kautta. Omaan asuntoon säästämisen huomaa konkreettisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun asuntovelka on maksettu pois. Silloin monet voivat nauttia asumisesta kohtuullisilla asumismenoilla. Monet ajattelevat, että asunnosta pitäisi kaikissa olosuhteissa saada vähintäänkin sama hinta, kuin minkä siitä on itse maksanut. Aina se ei ole mahdollista. Asuntokaupan polarisoituminen heijastuu suurina paikkakuntakohtaisina eroina ja paikkakunnan sisälläkin on vielä suuria vaihteluja.

Sijoitusasuntolainojen kysyntä jatkui, vaikka näköpiirissä on pientä asuntosijoittajien kiinnostuksen hiipumista. Kasvukeskusten hintojen nousu ja uudiskohteiden monipuolistuminen ohjaavat yksityisiä asuntosijoittajia seuraavan kokoluokan kaupunkeihin. Tästä kehityksestä on saanut nauttia mm. Salon kaupungin keskusta-alue. Uskomme, että tuleva akkutehdas nostaa asuntojen kysyntää Salon seudulla.

Kehitymme asiakkaiden, henkilökunnan ja vastuullisuuden ehdoilla

Pankki investoi tulevaisuuteen ja kehittää toimintojaan. Someron Säästöpankissa uidaan pankkimaailmassa vastavirtaan. Kehittäminen ei tarkoita palvelujen karsimista eikä henkilökunnan vähentämistä. Säästöpankkiryhmässä tehdään taustalla suurta peruspankkijärjestelmämuutosta, joka korvaa nykyiset pankkijärjestelmät vuoden 2021 loppupuolella. Tämä tulee kasvattamaan lähivuosien aikana pankin investointikuluja merkittävästi.

Pankissa tehtiin sisäinen organisaatiouudistus samalla, kun toimitusjohtaja vaihtui Juhani Huupposen jäädessä eläkkeelle huhtikuun lopussa ja uuden toimitusjohtajan Petri Sivirannan aloittaessa 1.5. Uudistuksella työntekijöiden rooleja ja vastuita tarkennettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Konttorien taustalle rakennettiin liiketoimintakokonaisuudet, joita ovat henkilö-, yritys-, sijoittaminen & säästäminen sekä lakiasiainpalveluliiketoiminnat. Näitä toimintoja johtaa pankinjohtaja Joni Rintamaa yhteistyössä paikallisten päälliköiden kanssa. ”Uskommekin molemmat uuteen sisäiseen malliin, koska henkilökunta on ollut koko ajan mukana suunnittelemassa niin omia roolejaan uudessa organisaatiossa kuin myös koko organisaatiorakennetta”, toteavat Siviranta ja Rintamaa yhdessä. Suunnittelutyö on aloitettu jo syksyllä 2018 ja olemme muuttaneet toimintamme rullaavaan suunnittelutyöhön, jossa muutamme toimintaamme ketterästi.

Someron Säästöpankki

Säästöpankin henkilökunta kuvattuna pankin henkilöstöpalaverissa 16.5.

”Haluamme olla tulevaisuudessa Suomen paras työpaikka henkilökunnalle ja tämän eteen teemme arjessa paljon työtä”, toteaa hallintopäällikkö Janica Koskela. Muutamia esimerkkejä mainitakseni olemme mm. päivittäneet työntekoon liittyviä käytäntöjä ja tapoja sekä henkilöstöetuja vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Lisäksi panostamme jatkuvasti henkilökunnan koulutukseen ja kehittymiseen sekä sisäisin toimenpitein että organisaation ulkopuolelta hankittavan koulutuksen muodossa.

Siviranta jatkaa, että edellä mainittujen asioiden lisäksi olemme tehneet organisaatiomuutoksen yhteydessä muutoksia kohti vapaampaa yrityskulttuuria, jossa henkilökunta sai mm. lisää päätösvaltaa. ”Sellainen johtamismalli, jossa kaikki viisaus asuisi yhden henkilön tai esimiehen työpisteen läheisyydessä ei ole tätä päivää”. Todisteena toimivasta palvelumallista sekä pankin henkilöstö- että asiakastyytyväisyys ovat huippuluokkaa, mikä on meille kunnia-asia. Asiakkaiden tyytyväisyys tulee esille uusina asiakkaina sekä myös perinteisissä tyytyväisyystutkimuksissa, kuten NPS-kyselyssä, jossa mitataan asiakkaiden suosittelun todennäköisyyttä. Tämä on ollut keskimäärin yli 88 prosenttia alkuvuoden aikana, mikä on yleisesti ottaen todella hyvä arvio asiakkailta.

Keskitymme jatkossakin paikalliseen palveluun ympäristöarvot huomioiden

Paikallinen ja vastuullinen Säästöpankki on osaltaan mukana maailman ilmastotalkoissa ja alamme ottaa askeleita kohti konttoreiden hiilineutraaliutta. Ensimmäinen muutos on aurinkopaneelien asennuttamiset konttorien katoille. Aloitamme Someron kiinteistöstä, jossa remontin yhteydessä salolainen Areva Solar rakentaa suurehkon aurinkovoimalan kiinteistön katolle. Paneelit ovat paikalliset, Salossa tehdyt. Tuleva voimala tulee tuottamaan sähköä koko kiinteistön käyttöön. Paneelit ovat suunnittelupöydällä paraikaa myös Forssassa ja Salossa.

Uskomme edelleen asiakkaidemme haluun asioida konttoreissa henkilökohtaisesti palveltavina. Kesän aikana koko Someron konttori kokee täydellisen uudistuksen, jossa pankki remontoi konttorin sisätilat täysin. Samalla henkilökunta saa uudet työpisteet sekä rakennamme uusia monikäyttötiloja asiakasneuvotteluja varten. Viime vuonna Salon ja Perniön konttorit saivat uuden ilmeen remonttien myötä ja kuluvan kesän jälkeen aloitamme Forssan konttorin remontin suunnittelun. Samassa yhteydessä teemme Urjalaan muutostöitä. Henkilökunta on ollut mukana jokaisessa remonttisuunnittelussa, tämänkin muutoksen teemme yhdessä henkilökunnan kanssa. Kaikki remontit tehdään paikallisten yritysten ja yrittäjien toimesta, aina suunnittelutyötä myöten.

Säästöpankki julkaisi kesäkuun alussa täysin uuden mobiilipankin asiakkailleen. ”Asiakkaiden ensireaktio on ollut todella hyvä”, toteaa Siviranta. Ilmainen mobiilipankkisovellus on käytettävissä, kun asiakkaalla on tehty verkkopankkisopimus pankin kanssa.

Säästöpankkiryhmä työllistää pankin toimialueella yhteensä jo 93 henkilöä, kun otetaan huomioon Säästöpankki, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Kodin henkilökunta. Olemme paikallinen ja vastuullinen toimija, joka hoitaa velvoitteensa yhteiskunnalle ja asiakkailleen. Laadukas paikallinen palvelu kiinnostaa ja asiakasmääriemme kasvaessa Säästöpankkiryhmän toimijat rekrytoivat alueella paraikaa lisää henkilökuntaa vastatakseen kasvavaan kysyntään.

”Kokonaisuudessaan olemme hyvin tyytyväisiä vuoden 2019 ensimmäiseen puolikkaaseen. Henkilökunta tekee loistavaa työtä, joka heijastuu asiakkaille hyvänä palveluna. Tämä johtaa siihen, että asiakkaat suosittelevat pankkia ystävilleen. Positiivisuuden hehkuessa kauas, uuden johdon oli mukava ottaa pankki johdettavakseen, Siviranta ja Rintamaa toteavat lopuksi.

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja henkilökunnalle!

Someron Säästöpankki pähkinäkuoressa

6/2019 6/2018
vakavaraisuussuhde 23,46 % 23,89 %
liikevoitto 3,2 milj.euroa 1,4 milj.euroa
kokonaisluotonanto 462,1 milj.euroa 431,5 milj.euroa
asiakasvarat 555,7 milj.euroa 527,1 milj.euroa
liiketoimintavolyymi 1.017,8 milj.euroa 958,7 milj.euroa
tase 473,8 milj.euroa 450,1 milj.euroa

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Siviranta, puh. 050 5118 550, petri.siviranta@saastopankki.fi
Pankinjohtaja Joni Rintamaa, puh. 050 5118 557, joni.rintamaa@saastopankki.fi
 

 

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista