Paikalliselle pankkipalvelulle on kysyntää, Someron Säästöpankille alkuvuoden aikana lähes 1.000 uutta asiakasta

Someron Säästöpankilla on alkuvuonna ollut kaksi teemaa: ennätysmäisen vahva liiketoiminnan kasvu sekä koronasta johtuneet asiat. Pankin kasvu jatkui koko alkuvuoden aikana, jolloin pankki avasi kolme uutta konttoria.

Someron Säästöpankki - Toimitusjohtaja Petri Siviranta (vas.) ja pankinjohtaja Joni Rintamaa.
Toimitusjohtaja Petri Siviranta (vas.) ja pankinjohtaja Joni Rintamaa, kuva: Tiina Tervo

Toimitusjohtaja Petri Siviranta toteaa, että ”paikallispankin johtajan näkökulmasta on nöyrä olo, kun saimme alkuvuoden aikana lähes 1.000 uutta asiakasta. Tämä osoittaa, että vaikka digitaalisuus on tullut yhä vahvemmin esille arjen pankkipalveluissa, on henkilökohtaiselle palvelulle vielä suuri kysyntä. Olemme paikallinen toimija, joka on tarpeeksi suuri rahoittamaan suuretkin investoinnit, sekä tarpeeksi pieni, jotta jokainen asiakas on pankille suuri. Uskomme vahvan kasvun jatkuvan myös loppuvuonna 2020.”

Asiakasvarojen ja kokonaisluottojen yhteismäärä rikkoi ensimmäistä kertaa miljardin euron rajapyykin huhtikuun 2019 lopussa. Kesäkuussa 2020 rikkoutui jo 1,1 miljardin euron raja.

Henkilökunta toimi hienosti korona-aikana ja osoitti esimerkillistä toimintaa koko alkuvuoden ajan. Tästä kiitos koko organisaatiolle. Pankki kiittää myös asiakkaita ymmärryksestä alkuvuoden aikana. Poikkeustilanteesta johtuneet muutokset otettiin asiakkaiden keskuudessa vastaan todella hyvin. Maalis-huhtikuussa koko pankin organisaatio venyi mm. suuren asiakaskontaktien lukumäärän, muutospäätösten ja työtapamuutosten vuoksi. Pankissa toimittiin kaikessa tekemisessä turvallisuus ensiksi -ajattelutavalla, jossa otettiin huomioon niin asiakkaiden kuin henkilökunnan turvallisuus. Näin taattiin turvallinen pankkiasiointi koko ajan niin konttorissa kuin sähköisissä kanavissa. 

Ennätysmäärä uusia luottoja

Pankki myönsi alkuvuoden aikana ennätysmäärän uusia luottoja: uusia asuntoluottoja myönnettiin 39,1 miljoonaa euroa, mikä on 53,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yritysasiakkaille myönnettiin uusia luottoja 33,9 miljoonaa, mikä on 78,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, ja maa- ja metsätalousasiakkaille myönnettiin 15,6 miljoonaa euroa uusia luottoja, mikä on 45,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Someron Säästöpankki luottaa suomalaiseen yritystoimintaan ja maatalouteen. Asuntoluottokanta kasvoi +5,4 prosenttia, yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi +10,9 prosenttia, sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden luottokanta kasvoi +8,1 prosenttia. 

Koronavirus toi muutoksia pankin juhlavuoteen

Koronavirustilanne aiheutti monia muutoksia pankin juhlavuoteen. Juuri kun ensimmäiset 140 v. -juhlavuoden tapahtumat tammi- ja helmikuussa ehdittiin pitämään, jouduttiin kaikki muut keväälle suunnitellut tapahtumat peruuttamaan. Kesän kynnyksellä pankki perui myös juhlavuoden syksyn ja loppuvuoden tapahtumat varatoimenpiteenä koronan vastaisessa poikkeustilanteessa. Pankin ensimmäisestä pankkipalvelupäivästä tulee kuluneeksi 140 vuotta lauantaina 24.10.2020. Tosin Someron Säästöpankki on sanana vanhempi kuin 140 vuotta, ensimmäisen kerran ko. sana on kirjoitettu kuntakokouksen pöytäkirjaan 30.3.1875. Siis jo 145 vuotta sitten. Pankilla on pitkä historia. Juhlaa vietetään yhdessä asiakkaiden kanssa, kun koronatilanne on rauhoittunut.

Luottotappiot ja vaikutus alkuvuoden tulokseen

Säästöpankki on paikallispankkina konservatiivinen luotonantaja. Pankki ei ole tunnistanut lainakannassaan merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä, joihin koronasta johtuva vaikea tilanne erityisen laajasti vaikuttaisi. Luottotappiovarausten kasvua tehtiin kuitenkin alkuvuoden aikana tulosvaikutukseltaan lähes -400 tuhatta euroa. Varauksen kasvu on kuitenkin maltillinen. Viime vuonna vastaavaan aikaan odotettavissa olevia luottotappioita pystyttiin purkamaan noin +70 tuhannen euron edestä. Tästä aiheutui lähes puolen miljoonan euron ero liikevoittoon, vertailtaessa alkuvuoden 2020 tulosta, vuoden 2019 vastaavaan aikaan.

Pankin sijoitustoiminta ja vaikutus alkuvuoden tulokseen

Pahin korona-aika maalis-huhtikuussa oli täysin poikkeuksellista kaikille. Koronan johdosta pörssit laskivat voimakkaasti, ja vaikka osa kursseistakin on jo palautunut, on markkinoilla edelleen suurta epävarmuutta. Pankin noin 100 miljoonan euron sijoitussalkku on rakennettu defensiiviseksi, mutta kurssien lasku tuntui myös pankin sijoitussalkun arvostustasojen laskussa. Sijoitusmarkkinoilla yritysten joukkovelkakirjalainojen arvostustasot laskivat voimakkaasti alkuvuonna, eivätkä hinnat ole palautuneet vielä tasoon ennen koronaa. 

Tämän johdosta pankin alkuvuoden liikevoitto jäi tavoitteista, ollen noin puoli miljoonaa euroa tappiolla. Kuvaavaa on se, että sijoitustoiminnan tulos viime vuonna vastaavaan aikaan euromääräisesti oli yhtä paljon plussalla, kuin nyt miinuksena tuloslaskelmalla. Vaikutus oli yhteensä yli kolme miljoona euroa miinusta vertailtaessa vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

Pankin sijoitustoimintaa ohjaa vastuullisuus. Pankin arvojen mukaisesti pankki on sitoutunut ESG-normistoon sekä Finanssialan vihreärahoitukseen. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, yhteiskunnan sekä hyvän hallintotavan huomioimista varainhoitajan omissa rahastoissa sekä sijoitussalkussa, joka on toteutettu suorilla arvopaperisijoituksilla integroituna osana sijoitusprosessia. Vihreästä sijoittamisesta voi lukea lisää osoitteesta https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/vihrearahoitus

Koko vuodelta 2020 odotetaan selvästi positiivista liikevoittotasoa. 

Pankilla on erittäin vahva vakavaraisuus, jota on kerätty pankin 140-vuotisen historian aikana. Vahva vakavaraisuus luo turvaa ja jatkuvuutta epävarmoina aikoina, kuten nyt korona-aikana. Sijoitussalkun laskusta johtuen vakavaraisuus laski noin prosenttiyksikön vertailtaessa viime vuoden vastaavaan tilanteeseen. Vakavaraisuuden odotetaan nousevan loppuvuonna 2020 samaan tasoon kuin ennen koronaa.

Liiketoiminnan kehitys, henkilöasiakkaat

Alkuvuosi sujui kaksijakoisesti henkilöasiakasliiketoiminnassa. Tammi-maaliskuu lähti vauhdikkaasti liikkeelle ja asiakkaita sekä uusia luottoja tuli tasaisesti. Maaliskuun loppupuolella kuitenkin korona-tilanne vaikutti nopeasti lisääntyneenä varovaisuutena, jolloin esimerkiksi asuntokauppa hiljeni maalis- ja huhtikuussa voimakkaasti, kun ihmiset eivät voineet liikkua normaalisti. Touko-kesäkuussa asuntokauppa kuitenkin normalisoitui ja asiakkaat palasivat markkinoille. Pankinjohtaja Joni Rintamaa kommentoi, että ”Koronasta huolimatta jatkoimme asiakkaidemme palvelua puhelimitse ja verkkoneuvotteluiden kautta. Henkilökuntamme venyi huippusuoritukseen, kun teimme ennätysmäärin luottoihin lyhennysvapaita ja autoimme näin asiakkaitamme yli pahimman lomautusaallon”. Koronasta huolimatta Someron Säästöpankki pystyi jatkamaan kasvuaan ja uusia asiakkaita tuli enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Rintamaa jatkaa ”Tämä osoittaa paikallisen palvelun vahvuuden yhdistettynä asiantuntevaan ja sitoutuneeseen henkilökuntaan. Poikkeusoloista huolimatta pystyimme hoitamaan asiakkaiden asiat nopeasti. Tämän seurauksena saimmekin ennätysmäärän uusia asiakkaita, jopa 43% enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan”.

Liiketoiminnan kehitys, yritys- ja maatalousasiakkaat

Vastuullisuus, luotettavuus ja kumppanuus tulevat usein mitattua kriisin hetkillä. Säästöpankissa tämä näkyi koronakriisin yhteydessä siten, että asiakkaiden kanssa käytiin aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta, ja päätettiin päästä kriisin yli yhdessä sovittuja joustoja käyttäen. Pankinjohtaja Rintamaa toteaakin, että ”Säästöpankin toiminta perustuu yritys- ja maatalousasiakkaiden kohdalla kumppanuuteen. Tunnemme asiakkaamme ja he voivat luottaa siihen, että yhdessä sovituista asioista pidetään kiinni. Vanhat asiakkaamme ovat tämän arvon tienneet jo pitkään, ja ilahduttavan usein he suosittelevatkin meitä sidosryhmilleen.” Tämä näkyi Säästöpankin alkuvuoden luvuissa kovana kasvuna. Someron Säästöpankin yritysasiakkaiden luottokanta kasvoi 11% eli vajaat 12 miljoonaa euroa ja maatalousasiakkaiden luottokanta noin kahdeksan prosenttia, eli 6,4 miljoonaa euroa. Rintamaa kommentoi ”strategiamme vahvistaa asiantuntijoidemme määrää lähellä asiakkaita kantaa hedelmää. Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita suositusten perusteella – asiakkaat arvostavat asiantuntijuutta ja henkilökohtaista palvelua. Etenkin haastavina aikoina on tärkeää, että voi soittaa suoraan omalle yhteyshenkilölle ja punnita eri vaihtoehtoja.

Liiketoiminnan kehitys, säästäminen ja sijoittaminen

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti alkuvuonna säästäjän salkussa. Sekä laskut että nousut olivat nopeita. Pankinjohtaja Rintamaa sanookin ”Alkuvuoden aikana sijoittajan riskinsietokyky joutui valitettavan kovalle koetukselle. Mikäli oma sijoitusprofiili oli kunnossa niin asiakkaan ei kannattanut murehtia kovastakaan laskusta – päinvastoin, mikäli nopeaan nousuun hyppäsi mukaan, on alkuvuoden osalta salkussa todennäköisesti jo mukavia tuottoja. Toki tämäkin markkinaheilunta osoitti pitkäjänteisyyden ja aikahajauttamisen edut. Mikäli oli kuukausisäästäjä, tuli ostettua sekä laskeviin että nouseviin kursseihin. Lopputulos on pitkällä aikajänteellä aina paras mahdollinen”. Säästöpankin asiakasvarat kasvoivat markkinaheilunnasta huolimatta 9,9 miljoonaa euroa ja yhä useampi asiakas aloitti säännöllisen kuukausisäästämisen keväällä. 

Liiketoiminnan kehitys, lakipalvelut

Ihmiset ovat edelleen yhä valveutuneempia hoitamaan lainopilliset asiansa kuntoon. Varsinkin korona-aikana nämä asiat ovat vielä tärkeämpiä. Varallisuuden hoitaminen ja siirtäminen, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat sekä ylipäätään varautuminen tulevaan saavat ihmiset usein kääntymään pankin Lakiasiainpalvelut-tiimin puoleen.

Henkilön tai yrityksen käydessä esimerkiksi luottoneuvottelua, pyrimme samalla selvittämään asiakkaan mahdolliset lakipalveluiden tarpeet. Pankin lakipalveluita johtava lakimies Mikko Mäkelä toteaa, että ”Huomioimme lainopilliset asiat samalla, kun asiakas hakee meiltä esimerkiksi asuntolainaa. On sekä asiakkaan että pankin etu, että mm. edunvalvontavaltuutuksen, avioehdon tai testamentin hoitaa samalla kuntoon, kun neuvottelee pankissa muista asioista.” Säästöpankista saakin luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan elämänsä tärkeät lakiasiat hoidettua.

Liiketoiminnan kehitys, Sp-Isännöintipalvelut Oy

Isännöintipalvelu on vakiinnuttanut asemansa osana Säästöpankin tuoteperhettä, varsinkin kun pankilla on ollut jo hyvän aikaa Sp-Koti kiinteistövälitystä toimialueella. Isännöinti tukee asumiseen liittyvää kokonaisuutta. Säästöpankki tarjoaa asiakkaille koko asumisen elinkaaren: asunnon ostamisesta, sen rahoittamisesta, taloyhtiön ja asunnosta huolehtimisen kautta asunnon myymiseen. 

”Vahvan paikallisen osaamisen ja asiantuntijuuden kautta Sp-Isännöintipalvelut Oy mahdollistaa, taloyhtiöiden kiinteistöjen pysymisen kunnossa. Isännöintipalvelu huolehtii siitä, että korjauksia tehdään suunnitelmallisesti peruskorjaukset ja asiakkaiden kohtuulliset asumiskustannukset huomioon ottaen”, sanoo Sp-Isännöintipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Makkonen.

Sp-Isännöintipalvelut Oy toimii samalla periaatteella kuten Säästöpankkikin, työtä tehdään taloyhtiön sekä osakkaiden ja asukkaiden parhaaksi. Isännöintiliiketoimintaa on kehitetty alkuvuoden aikana paljon ja yhtiö on hakenut ISA-auktorisointia. 

Henkilökunta

Nykyisestä trendistä poiketen Someron Säästöpankki rekrytoi koko vuoden lisää henkilökuntaa vahvistamaan eri liiketoimintoja sekä ennakoiden tulevaa kasvua. Vuoden 2020 aikana on pankissa aloittanut 8 uutta säästöpankkilaista. Kesäkuun 2020 lopussa Someron Säästöpankissa työskenteli 59 henkilöä. Lisäksi Säästöpankkiryhmä on vahva työllistäjä koko pankin toimialueella – Säästöpankin lisäksi 40 henkilöä työskentelee Säästöpankkipalvelut Oy:ssä, 9 henkilöä Sp-Kodissa ja 12 henkilöä Sp-Isännöintipalvelut Oy:ssä. Yhteensä Säästöpankkiryhmä työllistää toimialueella 120 henkilöä! Lisäksi pankkiryhmä työllistää jokaisessa yhtiössä monia kesätyöntekijöitä sekä harjoittelijoita vuoden mittaan.

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja henkilökunnallemme alkuvuodesta 2020! Jatkamme suurella sydämellä tarjoamalla yhden Suomen parhaimman pankki-, kiinteistövälitys ja isännöintipalvelun myös juhlavuotenamme 2020.

Vuoden 2020 alkuvuosi (1.1-30.6.) tiivistettynä

 • Kemiönsaaren konttorin ovet aukesivat 10.2.2020
 • Pankki myönsi koronan johdosta maalis-huhtikuussa lyhennysvapaakampanjan aikana noin 630 lyhennysvapaahakemusta
 • Säästöpankki ja Sp-Koti ottivat digitaalisen asuntokaupan, DIAS-järjestelmän käyttöön 1.6.
 • Loviisan konttorin ovet aukesivat 9.6.2020
 • Akaan konttorin ovet aukesivat 22.6.2020
 • Sopimusten sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön myös yritysasiakkaille kesäkuun lopussa
 • Sp-Isännöintipalvelut Oy osti kesäkuun lopussa salolaisen Tili ja Isännöinti Vaahtera Oy:n liike-toiminnan
 • Sp-Koti-kiinteistövälitys laajensi toimintaansa pankin myötä Kemiönsaareen ja Akaaseen. Lo-viisaan on tulossa myös Sp-Koti

Vuoden 2020 pankkitoiminnan luvut tiivistettynä ja vertailuna viime vuoden 2019 vastaavaan aikaan

 • Asuntoluottokanta +5,4 %
 • Uudet myönnetyt asuntoluotot +52,6 %
 • Uudet myönnetyt yritysluotot +78,5 %
 • Uudet myönnetyt maatalousluotot +45,2 %
 • Luottokanta +7,2 %
 • Uudet asiakkaat 955 kpl, +43 %
 • Asiakasvarat +1,7 %

Someron Säästöpankki pähkinäkuoressa

 6/2020  6/2019
vakavaraisuussuhde
 22,47 %  23,46 %
liikevoitto
 -0,5 milj. euroa  3,2 milj. euroa
kokonaisluotonanto
 518,9 milj. euroa  462,1 milj. euroa
asiakasvarat
 584,6 milj. euroa  555,7 milj. euroa
liiketoimintavolyymi
 1.103,6 milj. euroa  1.017,8 milj. euroa
tase
 511,7 milj. euroa  473,8 milj. euroa

 

Lisätietoja:

Petri Siviranta | toimitusjohtaja | petri.siviranta@saastopankki.fi | 050 511 8550
Joni Rintamaa |pankinjohtaja | joni.rintamaa@saastopankki.fi | 050 511 8557

 
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Raportit ja julkaisut
Julkaisija

Ajankohtaista