Vetovastuu vaihtuu Someron Säästöpankissa

Nykyisen toimitusjohtajan OTM Juhani Huupposen jäädessä eläkkeelle, uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu KTM Petri Siviranta (37) 1.5.2019 alkaen. Uudeksi toimitusjohtajan varahenkilöksi valittiin KTM Joni Rintamaa (36) 1.5.2019 alkaen.

Valta vaihtuu Someon Säästöpankissa
Joni Rintamaa (vas.), Juhani Huupponen ja Petri Siviranta.

Someron Säästöpankin toimintakulttuuriin on aina kuulunut keskustella avoimesti tulevista suunnitelmista. Avoimen kulttuurin osoituksena myös nykyinen toimitusjohtaja Juhani Huupponen ilmoitti eläköitymissuunnitelmistaan hyvissä ajoin pankin hallitukselle. ”Päätin, että kun tulee 35 vuotta pankinjohtajana täyteen, on aika antaa vetovastuu nuoremmille.” – toteaa Huupponen. 


Pankin hallituksella on ollut uuden toimitusjohtajan valinta-asia agendalla keväästä alkaen. Hallitus on saanut rauhassa miettiä uuden toimitusjohtajan osaamisvaatimuksia, valintakriteerejä, -tapoja sekä aikataulua ja ehtoja. 
”Pankissa on ollut käytössä pitkäaikainen seuraajasuunnittelu, joka on kantanut hedelmää. Hallitus päätyi laajan tarkastelun jälkeen siihen, että omasta talosta löytyy pätevä jatkaja sekä toimitusjohtajan varahenkilö, joten julkista hakua ei tarvita.” – toteaa hallituksen puheenjohtaja Arto Seppänen.
”Molemmat valitut henkilöt ovat osallistuneet johtoryhmän ja hallituksen työskentelyyn jo vuosia ja saavuttaneet erinomaisia tuloksia omilla vastuualueillaan. Heillä on hallituksen täysi luottamus ja tuki takanaan heidän aloittaessa uusissa toimissaan 1.5.2019.” – Seppänen jatkaa.

Aikaisella päätöksellä haluttiin antaa työrauha organisaatiolle

Pankkitoiminta on ollut ja tulee olemaan murroksessa. Toimialasiirtymät, uudet rajojen ylittävät kilpailijat, sekä muuttuneet kulutustottumukset asettavat paikallispankin toiminnan jatkuvan muutoksen tarkasteluun. ”Paljon on pankkitoiminta muuttunut siitä, kun aloitin pankinjohtajana vuonna 1984.” – Huupponen pohtii.

”Aikaisella päätöksellä haluttiin varmistaa toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys. Tärkeänä asiana on ollut varmistaa oman organisaation työrauha. Lisäksi toimitusjohtajan vaihdos tapahtuu ajallisesti kohdassa, jossa meneillään on pankin vuosisuunnittelun lisäksi Säästöpankkiryhmän uuden strategian toimeenpanon suunnittelu. Tällä ratkaisulla pankin tuleva johto on tietoinen uusista vastuualueistaan jo osallistuessaan suunnittelutöihin.” – Arto Seppänen toteaa.

”Jussi on ohjannut Säästöpankkia erinomaisesti, joten suuria muutoksia lyhyellä aikavälillä ei ole tiedossa. Ei tarvitse tehdä korjausliikkeitä talouden suhteen, vaan voi jatkaa hyväksi koetuilla linjauksilla ja keskittyä tulevaisuuden suunnitteluun.” Siviranta toteaa ja jatkaa: ”Tietenkin jokaisella toimitusjohtajalla on omia ajatuksia ja näkemyksiä asioiden suhteen, mutta kun Säästöpankki on toiminut jo vuodesta 1880 alkaen, niin tiettyihin perusasioihin on hyvä jatkossakin tukeutua. Pankin arvot: asiakasläheisyys, yhteistyö, vastuullisuus ja tuloksellisuus ohjaavat jo toimintaa oikeaan suuntaan. Asiakaspalvelu, paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat ne tekijät, joiden varaan tulemme rakentamaan myös tulevaisuuden toimintamme.” 

”Säästöpankkiin on helppo samaistua. Olemme lähellä, paikallinen, tunnettu ja luotettava pankki. Meidän toimintaamme kuvastaakin sanonnat ihmiseltä ihmiselle ja vapaus valita hyvä palvelu – säästöpankki auttaa aina. Paikallispankki on juuri niin vahva, kuin paikallinen yhteisö on, joten Säästöpankille on erittäin tärkeää, että pankin toimialueen asukkaat, ja yhteisöt pärjäävät hyvin. Me myös luotamme toimialueeseemme. Tästä on osoituksena esimerkiksi se, että me investoimme konttoreihimme. Teimme juuri Salon konttoriin täydellisen uudistuksen.” – Rintamaa pohtii.

Säästöpankki kulkee positiivisesti pankkitoimialalla vastavirtaan

”Uuden tulevan johtoryhmän ja hallituksen kanssa lähdemme rakentamaan Suomen parasta asiakaspalvelua sekä henkilöstötyytyväisyyttä. Henkilökunta on meidän ehdoton voimavara, josta haluamme huolehtia. Uskon, että henkilökunnan hyvinvointi sekä osaaminen ja johdon luottamus henkilökunnan suuntaan näkyy myös asiakkaillemme erinomaisena palvelukokemuksena – ihmiseltä ihmiselle. Haluamme tarjota innovatiivisesti ja rohkeasti asiakaspalvelua ja lisäarvoa asiakkaillemme, johon muut pankit eivät pysty. Huolehdimme myös asiakkaistamme, jotka asuvat toimialueemme ulkopuolella.” – Siviranta visioi.

Lisätietoja asiasta antavat:
Juhani Huupponen, puh. 050 5118 551
Petri Siviranta, puh. 050 5118 550
Arto Seppänen, puh. 050 414 4203

Someron Säästöpankki on perustettu 1880. Toiminta ajatuksenamme on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaiden taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. Olemme asiakaslähtöisyydestään tunnet-tu, Säästöpankkiryhmään kuuluva suomalainen säästöpankki, joka toimii Salon, Forssan, Urjalan ja Someron toimialueella viiden konttorin verkostolla. Someron Säästöpankilla on n. 30 000 asia-kasta ja pankin tase on 452 miljoonaa euroa. Henkilökuntamme koostuu 45 pankkialan ammatti-laisesta. Säästöpankkipalvelut Oy työllistää Somerolla 35 henkilöä.

 

 

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...