Rahastotyypit

Miten lyhyen ja pitkän koron rahastot eroavat toisistaan? Entä mitä tarkoitetaan yhdistelmärahastolla tai erikoissijoitusrahastolla? Tutustu rahastosijoittamiseen ja erilaisiin rahastoihin.

Sijoittamisen tavoitteet selville ennen sijoitusrahaston valintaa

Ennen sijoitusrahaston valintaa on hyvä selvittää, mitä varten säästät. Onko mielessä jokin erityinen hankinta, lomamatka, sapattivapaa tai lasten ajokortit? Vai haluatko säästää tulevaisuuden varalle, omasta hyvinvoinnista nauttimiseen, kenties täydentää eläketurvaasi? Osaavat sijoitusneuvojamme auttavat mielellään sinulle sopivan sijoitusrahaston valinnassa.

Asiakkaanamme voit sijoittaa lyhyen koron rahastoihin, pitkän koron rahastoihin, yhdistelmärahastoihin ja osakerahastoihin. 

Tutustu Säästöpankin korkorahastoihin

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -rahasto

Korkorahasto, jonka sijoituskohteena ovat maailmanlaajuisesti kehittyvien kansantalouksien korkosijoitukset. Sijoitukset tehdään yhteistyökumppanin rahaston kautta.

Säästöpankki Pitkäkorko -rahasto

Pitkän koron rahasto, jonka sijoituskohteina ovat euromääräiset, valtioiden liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla.

Säästöpankki Yrityslaina -rahasto

Pitkän koron rahasto, jonka sijoituskohteina ovat kansainväliset korkeamman luottoluokituksen yrityslainat.

Säästöpankki High Yield -rahasto

Pitkän koron rahasto, jonka sijoituskohteina ovat kansainvälisesti matalamman luottoluokituksen yrityslainat. Pääasiassa luottoluokitus on keskimäärin korkeintaan BB+ (S&P-luottoluokituslaitoksen mukaan).

Säästöpankki Korkosalkku -rahasto

Korkorahasto, jonka sijoituskohteina ovat kansainvälisesti eri korko-omaisuusluokat. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti rahastojen kautta. Sijoitukset noudattavat Säästöpankkien Varainhoidon kulloistakin korkonäkemystä

Säästöpankki Lyhytkorko -rahasto

Lyhyen koron rahasto, jonka sijoituskohteina ovat julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat tai takaamat euromääräiset obligaatiot ja rahamarkkinainstrumentit.