Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Säästöpankkien yhteenliittymän hallinto- ja ohjausjärjestelmät perustuvat Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin sekä yhteenliittymän Luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteisiin.

Luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteissa on kuvattu Säästöpankkien yhteenliittymän hallinto- ja ohjausjärjestelmien keskeiset periaatteet, kuten yhteenliittymän ja sen keskeisten osien rakenne ja tehtävät, keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet sekä sisäisen valvonnan periaatteet. Luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteet on hyväksynyt keskusyhteisön hallitus, ja ne koskevat kaikkia yhteenliittymään kuuluvia pankkeja ja muita yhtiöitä. Periaatteiden avulla yhteenliittymä varmistaa toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteita täydentävillä Hyvän liiketavan periaatteilla (Code of Conduct) pyritään lisäksi varmistamaan, että Säästöpankkiryhmässä toimitaan vastuullisesti, eettisesti sekä lakeja ja viranomaisten määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1–5 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettu selvitys Säästöpankkien yhteenliittymän hallinto- ja ohjausjärjestelmistä