Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Säästöpankkiliitto osk:n toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa osuuskuntalain säännösten mukaisesti keskusyhteisön juoksevaa hallintoa, toteuttaa Säästöpankkiryhmän strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, valmistella hallitukselle esitettävät asiat ja avustaa hallitusta hallintoneuvostolle ja osuuskunnan kokoukselle esitettävien asioiden valmistelussa.

Säästöpankkiliitto osk:n virallinen organisaatio rakentuu toimitusjohtajan alaisuudessa toimiviin vastuualueisiin.

Toimitusjohtajana toimii Tomi Närhinen.

Säästöpankkikeskuksen johtoryhmän muodostavat keskeisinä vastuualueinaan:

Toimitusjohtaja, säästöpankkikeskuksen johtaja, Tomi Närhinen
Liiketoimintajohtaja, Karri Alameri
Palvelujohtaja, Anita Aalto

Yhteenliittymän sisäisestä tarkastuksesta vastaa keskusyhteisön hallituksen alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastus -toiminto, josta vastaa Tuomas Angervo.

 

Katso myös: 

Säästöpankkiliitto 

Säästöpankkikeskus