Tiedote Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 2.2.2017 muuttaa Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahaston sääntöjä siten, että rahasto muuttuu rahastojen rahastosta sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttäväksi sijoitusrahastoksi (UCITS), joka sijoittaa suoraan yritysten, rahoituslaitosten, julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin sekä johdannaissopimuksiin. Aiemmin rahasto on sijoittanut varansa pääasiassa vastaaville korkomarkkinoille sijoittavan sijoitusrahaston osuuksiin.

Muutoksen yhteydessä rahaston säännöt on kokonaisuudessaan muutettu siten, että ne rakenteeltaan vastaavat muita Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimia UCITS -sijoitusrahastoja. Rahaston nimi on jatkossa Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken High Yield –placeringsfond.

Finanssivalvonta on 27.4.2017 vahvistanut rahaston muutetut säännöt. Uudet säännöt tulevat voimaan 5.6.2017.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksesta ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia.

Rahaston uudet säännöt sekä avaintietoesite ja rahastoesite ovat saatavissa osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä säästöpankkien konttoreista.

Säästöpankki High Yield -rahaston uudet säännöt

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista