Sp-Rahastoyhtiön rahastovalikoimaan uusi rahasto; Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston toiminta alkaa 31.12.2020

Pääset minimissään 1 000 eurolla mukaan kiinteistömarkkinoille.

-

Säästöpankki Kiinteistö on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukainen rahasto (AIF). Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista rajoituksista. Rahasto on kiinteistörahastoihin sijoittava rahastojen rahasto, joka voi poiketa eräistä sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista, kuten rajoituksista liittyen Rahaston sijoituskohteisiin, varojen hajauttamiseen, arvonlaskennan ajankohtiin, sekä merkintöjen ja lunastusten toteuttamistiheyteen.

Rahasto sijoittaa varansa sellaisten toisten sijoitusrahastojen ja/tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka sijoittavat varansa pääsääntöisesti Suomessa ja/tai Euroopan Unioniin kuuluvassa maassa sijaitseviin asuntoihin, liikehuoneistoihin, kiinteistöihin ja/tai edellä mainituissa maissa sijaitsevia asuntoja ja/tai kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin tai listattuihin REIT:hin (Real Estate Investment Trust) ja kiinteistösijoitusyhtiöiden arvopapereihin, jotka voivat olla kaupankäynnin kohteena kyseisen rahaston sääntöjen mukaisesti säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuksien merkintä ennakkomerkintäaikana

Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston ennakkomerkintäaika on 2.11.2020 - 24.12.2020. Tänä aikana ei peritä merkintäpalkkiota. Rahaston toiminta alkaa 31.12.2020.

Mikäli kiinnostuit uudesta Säästöpankki Kiinteistö –erikoissijoitusrahastosta, voit lukea lisätietoja rahaston omalta sivulta. Lisätietoja rahastosta sekä merkinnän tekemisestä antavat myös Säästöpankkien konttorit. Toimeksiantoja ei voi tehdä verkkopankin kautta.


Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista