Uusi rahasto täydentämään rahastovalikoimaamme; Säästöpankki Aasia

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto – tule mukaan nousevien kansantalouksien kasvuun.

Kehittyvien markkinoiden kasvuodotukset ovat pitkällä aikavälillä korkeammat kuin kehittyneiden markkinoiden. Hyvä ikäjakauma, kaupungistuminen ja varallisuuden lisääntyminen mahdollistavat ja antavat potkua talouden kasvulle. Kehittyvillä markkinoilla hinnanvaihtelut ovat yleensä suurempia kuin kehittyneissä maissa ja edellyttää sijoittajalta riskinottokykyä ja –halua sekä pitkää sijoitushorisonttia.

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille. Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta M&G Asia Fund -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan aasialaisten ja australialaisten yhtiöiden osakkeisiin. Se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin. Kohderahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Rahasto lähtee liikkeelle maanantaina 16.6.2014. Merkintäpalkkiota ei peritä 16.6. – 31.7.2014 välisenä aikana. Hallinnointipalkkio on 1 % p.a., säilytysyhteisön palkkiota ei ole. Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkio on 1 % merkinnän ja lunastuksen määrästä.Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahaston dokumentit:

Säännöt

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista