Tiedote Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille

SÄÄSTÖPANKKI PÄÄOMATURVA –ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT JA SIJOITUSPOLITIIKKA MUUTTUVAT - UUSI NIMI SÄÄSTÖPANKKI KORKOSALKKU -SIJOITUSRAHASTO

Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston sääntöjä on muutettu siten, että rahasto muuttuu pääomaturvattuun kohderahastoon sijoittavasta rahastojen rahastosta korkorahastoihin maailmanlaajuisesti sijoittavaksi ja sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttäväksi sijoitusrahastoksi.

Aiemmin rahasto on sijoittanut varansa pääasiassa SEB Garantifond 80 -sijoitusrahastoon. Kohderahaston takuutaso on 80 % rahaston korkeimmasta arvosta jokaisena rahaston aukiolopäivänä, mistä Barclays Bank Plc on antanut takauksen. Kohderahaston tuotto ei ole kehittynyt odotuksien mukaan, minkä vuoksi rahaston sijoituspolitiikkaa on päätetty muuttaa.  Rahasto toimii jatkossa ns. korkoallokaatiorahastona, joka sijoittaa varansa markkinanäkemyksen mukaan mahdollisimman tehokkaasti kansainvälisille korkomarkkinoille. Kohderahastoissa ei jatkossa ole pääomatakuuta.

Samalla sääntöjen 1 §:ää on muutettu siten, että rahaston nimi on jatkossa Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj –placeringsfond. Sääntöihin on tehty myös muita lähinnä teknisiä muutoksia.

Säästöpankki Korkosalkku tarjoaa sijoittajille yhdellä sijoituksella ammattilaisten hoitaman, laajasti hajautetun korkosalkun ja institutionaalisen lähestymistavan sijoittamiseen. Rahaston sijoitusten painotusta muutetaan eri korkoluokkien, kuten pitkien ja lyhyiden korkojen sekä liikkeellelaskijaluokkien kuten valtionlainojen ja yrityslainojen välillä kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Sijoitukset toteutetaan pääosin korkorahastojen kautta. Rahaston kokonaiskulusuhteen (juoksevat kulut) arvioidaan muutoksen jälkeen laskevan olennaisesti.

Finanssivalvonta on 18.12.2013 hyväksynyt rahaston edellä mainitut sääntömuutokset. Uudet säännöt tulevat voimaan 14.2.2014.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahaston uudet säännöt ovat saatavissa kotisivuiltamme osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi sekä kaikissa myyntipaikoissamme.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista