Sääntömuutos Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.4.2022. Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sääntömuutos koskee seuraavia rahastoja: Säästöpankki Lyhytkorko-, Säästöpankki Pitkäkorko-,  Säästöpankki High Yield-, Säästöpankki Yrityslaina-, Säästöpankki Korko Plus-, Säästöpankki Amerikka-, Säästöpankki Eurooppa-, Säästöpankki Itämeri-, Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa-, Säästöpankki Kotimaa-, Säästöpankki Osake Maailma-, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto, Sijoitusrahasto POP Eurooppa, Sijoitusrahasto POP Maailma, Sijoitusrahasto POP Pohjoismaat, Sijoitusrahasto POP Suomi ja Sijoitusrahasto POP Vakaa sekä Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 26.10.2021 päättänyt muuttaa yllä mainittujen rahastojen rahastokohtaisia sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 27.1.2022. Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston sääntöjen muutos on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.11.2021. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.4.2022.

Kunkin rahaston rahastokohtaisten sääntöjen 2 §:ään, Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus ja varojen sijoittaminen, on lisätty kestävyyttä käsittelevä kappale koskien EU:n SRDR-asetuksen (2019/2088) eli ns. Tiedonantoasetuksen artiklan 8 mukaista rahoitusvälinettä (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla).

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastojen säännöt ovat saatavilla osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä Säästöpankkien ja POP Pankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista