Sp-Rahastoyhtiö – Vuodenvaihteen 2014 ajankohtaisia asioita

Vuodelle 2014 kirjattavat rahastotapahtumat

Vuodelle 2014 kirjattavien rahastotapahtumien toimeksiannot tulee tehdä viimeistään tiistaina 30.12.2014 ENNEN klo 15.00. Tämän jälkeen tehdyt toimeksiannot vahvistetaan vuoden 2015 puolella.

Asiakasraportointi

Sp-Rahastoyhtiö lähettää asiakkailleen vuodenvaihteen salkkuraportin sekä verottajan 9A-raportin tammikuun aikana.

Pienet luovutusvoitot - verovapaassa myynnissä huomioitavaa

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

On hyvä tiedostaa, että mikäli luovutushinnat ylittävät 1 000 euron rajan sentilläkin, luovutusvoitoista tulee verollisia koko määrältään. Lunastusten yhteydessä lunastushinnan pyöristys poikkeaa veroraportoinnin pyöristyksistä. Tämän vuoksi lunastussummaksi kannattaa määrittää enintään 999 euroa.

Vastaavasti omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja hankintamenot enintään 1 000 euroa.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista