Säästöpankkirahastojen tuotto-osuuksien maksut 2014

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 14.3.2014 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien Säästöpankki- rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2013. Samalla päätettiin Säästöpankki-rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,60 € / osuus

Säästöpankki High Yield–erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,20 € / osuus

Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,50 € / osuus

Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus

Säästöpankki Kotimaan –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille jaetaan 5,10 € / osuus

Säästöpankki Maailma –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,50 € / osuus

Säästöpankki Osake Maailma –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,40 € / osuus

Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,00 € / osuus

Säästöpankki Pitkäkorko –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus

Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,80 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 17.3.2014 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka tuolloin oli merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 10.4.2014. Ellei osuudenomistaja ole ilmoittanut Sp-Rahastoyhtiölle pankkitiliä, tuotto-osuus on nostettavissa Rahastoyhtiössä.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Kassa ja Lyhytkorko–sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki erikoissijoitusrahastoilla; Kehittyvät Markkinat, Pääomaturva (Korkosalkku), Trendi ja Venäjä on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahastojen sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista