Säästöpankkirahastojen tuotto-osuuksien maksut 2015

Säästöpankkirahastojen tuotto-osuuksien maksut 2015

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 19.3.2015 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien Säästöpankki- rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2014. Samalla päätettiin Säästöpankki -rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,00 € / osuus

Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,20 € / osuus

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,00 € / osuus

Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus

Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille jaetaan 6,20 € / osuus

Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,90 € / osuus

Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,40 € / osuus

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,80 € / osuus

Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,30 € / osuus

Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,80 € / osuusTuotot irtosivat A-osuuksista 20.3.2015 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka tuolloin oli merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 14.4.2015. Ellei osuudenomistaja ole ilmoittanut Sp-Rahastoyhtiölle pankkitiliä, tuotto-osuus on nostettavissa Rahastoyhtiössä.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Kassa, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Venäjä ja Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan kunkin rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista