Sääntömuutoksia Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Sääntömuutoksia Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 30.10.2019 päättynyt muuttaa kaikkien Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteisiä sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 23.1.2020. Muutokset tulevat voimaan 29.2.2020.

 

Keskeiset muutokset rahastojen yhteisissä säännöissä

 

Rahastojen yhteisiä sääntöjä muutetaan siten, että varsinaisesta osuudenomistajien kokouksen pitämisestä luovutaan. Fyysisiä osuustodistuksia ei enää jatkossa anneta. Merkintä- ja lunastusrajoituksia lisätään ja täsmennetään. Lisäksi rahastoyhtiölle lisätään oikeus lunastaa osuudenomistajan rahasto-osuudet tietyillä säännöissä mainituilla perusteilla. Yhteisiin sääntöihin tehdään myös lukuisia teknisiä muutoksia.

 

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

 

Rahastojen säännöt ovat saatavissa internetissä osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä Säästöpankkien ja POP Pankkien konttoreista.

 

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista