Ilmoitus sääntömuutoksesta Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille

Rahastokohtaisten sääntöjen muutos Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahastossa

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 20.4.2021 päättänyt muuttaa Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston rahastokohtaisia sääntöjä. Rahaston sääntöjen muutos on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 21.4.2021 ja se tulee voimaan 1.6.2021.

Rahaston lunastusajankohdat ovat jatkossakin 30.6. ja 31.12., mutta rahaston sääntöjen 4a §:n lunastusta koskevaa sääntökohtaa muutetaan siten, että lunastustoimeksiannon jättämisen määräaika pitenee kolmesta (3) kuukaudesta ja yhdestä (1) viikosta kuuteen (6) kuukauteen ja yhteen (1) viikkoon. Näin ollen 31.12.2021 toteutettavat lunastustoimeksiannot on annettava 23.6.2021 mennessä. Sääntömuutoksen taustalla on rahaston sijoituskohteiden lunastustoimeksiantoja koskevissa ehdoissa tapahtuneet muutokset.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahaston säännöt ovat saatavilla osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä Säästöpankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista