Avaintietoesite korvaa sijoitusrahastojen yksinkertaistetun rahastoesitteen

UCITS IV-direktiivin ja sijoitusrahastolain muutoksen myötä yksinkertaistettu rahastoesite korvataan sijoittajille annattavalla avaintietoesitteellä (Key Investor Information Document, KIID). Rahastoyhtiöiden on kunkin hallinnoimansa sijoitusrahaston osalta laadittava lyhyt asiakirja, joka sisältää avaintiedot rahastosta.

Avaintietoesitteen käyttöönotto tapahtuu Säästöpankkirahastojen osalta 1.7.2012.

Sisällöltään tarkoin määritelty avaintietoesite helpottaa eri rahastojen vertailua Euroopassa. Avaintietoesite on kaksisivuinen dokumentti, joka keskittyy sijoittajan kannalta olennaisiin asioihin. Nämä ovat mm. rahaston sijoitustavoitteet ja sijoituspolitiikka, tuotto- ja riskiprofiili sekä kulut. Avaintietoesitteen myötä rahastot jaetaan jatkossa seitsemään riskiluokkaan. Luokitus perustuu rahastojen historialliseen arvonheilahteluun.

Avaintietoesitteen  juoksevat kulut -luku käytännössä sama kuin rahastosta ilmoitettava TER-luku.

Rahastojen muut lakisääteiset dokumentit (rahastosäännöt, rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus) pysyvät ennallaan.

Lisätietoja: Sp-Rahastoyhtiö, puh. 010 436 6440.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista