Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahaston ja Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahaston merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen toistaiseksi

New Yorkin pörssi on ilmoittanut kaupankäynnin keskeytyksestä varotoimenpiteenä Hurrikaani Sandyn johdosta. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n rahastoista kahden, Säästöpankki Amerikan ja Säästöpankki Maailma Osakkeen, kohdalla USA:n markkinoita voidaan sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää näiden rahastojen päämarkkinapaikkana.

Rahastojen sääntöjen 17 §:n mukaan rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä Finanssivalvonnan luvalla keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n on New Yorkin pörssin kaupankäynnin keskeyttämisen vuoksi päättänyt keskeyttää Säästöpankki Amerikan ja Säästöpankki Maailma Osakkeen merkinnät ja lunastukset toistaiseksi New Yorkin pörssin (NYSE) kiinniolon vuoksi. Rahastoja koskevat toimeksiannot siirretään sääntöjen mukaisesti toteutettavaksi seuraavana mahdollisena kauppapäivänä, kun markkinapaikat ovat jälleen normaalisti avoinna.

Lisätietoja keskeyttämisestä ja sen kestosta: Sp-Rahastoyhtiö Oy, puhelin 010 436 6440

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista